UNTZ: Konkurs za dodjelu stipendije za zimski semestar akademske 2017/18. godine.

1 sep
Rok prijave 15.11.2017

Univerzitet u Pečuhu objavio je Konkurs za dodjelu jedne stipendije studentima Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za zimski semestar akademske 2017/18. godine.

Konkurs je otvoren za studente I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za studijske oblasti: ekonomija, menadžment i administracija, marketing i oglašavanje, psihologija, sociologija i kulturalne studije, političke nauke.

Stipendija za studente u trajanju od jednog semestra obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 750 EUR.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Scan pasoša
3. CV
4. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement-a na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju
7. Dokaz o poznavanju jezika, minimalno B2

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

Prijave dostaviti putem e-maila: [email protected] sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + PEČUH najkasnije do 15.11.2017. godine.

Napomena: Odabrani student imat će obavezu da urade on-line aplikaciju koja će biti dostavljena putem e-maila, te da izradi finalnu verziju Learning Agreement-a. O svim daljim koracima i rokovima kandidate će obavještavati Univerzitet u Pečuhu.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 )
e-mail: [email protected]
tel: +38735 300 526

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments