UNSA: Stipendije za studij na Univerzitetu Delle Marche u Ankoni, Italija

8 nov
Rok prijave 17.11.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu Delle Marche u Ankoni (Italija) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Delle Marche u Ankoni dostupne su sve studijske oblasti: agriculture, forestry, fisheries, veterinary, natural science, business and administration, information and communication technologies, engineering, manufacturing, construction.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak (ukoliko je potrebno) i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa (master i PhD) Univerziteta u Sarajevu.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana)
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku
 5. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 8.11.2017. godine, a rok za prijavu je do 17.11.2017. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine,
 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju 5 mjeseci,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin