UNSA: Stipendija za studij na Univerzitetu u Varšavi

11 nov
Rok prijave 13.11.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine. 

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (BA, MA i PhD) Univerziteta u Sarajevu.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) dostupne su studijske oblasti koje su date na linku: http://informatorects.uw.edu.pl/en.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 20.09.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 13.11.2017. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • dostupne su 4 stipendije,
 • sve mobilnosti moraju završiti do 30.06.2018. godine,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati potrebne potpise i pečate prilikom predaje,
 • svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadati rok dostavljanja dokumentacije
 • kontakt osoba za dodatne upite: [email protected]

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin