UNSA: Otvoren je Erasmus+ konkurs za međunarodnu mobilnost na Univerzitetu u Helsinkiju, zimski semestar 2019/2020

31 mar
Rok prijave 08.04.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Univerzitet u Helsinkiju
Država: Finska
Erasmus kod: SF HELSINK01
Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Studenti Univerziteta u Sarajevu:
– Bachelor (studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave)
– Master

TEMATSKE OBLASTI:

Na Univerzitetu u Helsinkiju dostupne su studijske oblasti date na ovom linku. Studijska polja iz oblasti poslovanja (business) i inžinjeringa (engineering) nisu dostupni u ovoj ponudi.

IZNOS STIPENDIJE:

STUDENTI:
850,00 EUR x 4 mjeseci,
putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.
Ukupan iznos koji ćete primiti je 3.695,00 EUR
Napomena:

Osiguranje je pokriveno od strane Univerziteta u Helsinkiju.Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Aktivnosti oko vize obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!
Dozvola za boravak: Studenti će morati platiti dozvolu za boravak u iznosu od 300 EUR (nepovratno).

Smještaj: Studenti će morati platiti 500 EUR depozita za smještaj (koji će im biti vraćen).

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

STUDENTI:
– Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
– Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
– Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil;
– Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
– CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
– Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 28.03.2019. godine, a rok za prijavu je do 08.04.2019. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

Mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine,
stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA, MA) Univerziteta u Sarajevu,
trajanje mobilnosti za studente je 4 mjeseca (period boravka je 28.08. – 20.12.2019. godine)

Dostupne stipendije:
– za studente: jedna(1)

Svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu; dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!

Slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir); poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;

Više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;

Više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;

Provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.

Kontakt osoba za više informacija: [email protected]

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

Više informacija.

(Visited 87 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović