UNSA: Otvoren je Erasmus+ konkurs za međunarodnu mobilnost na Palacky Univerzitetu u Olomoucu, Češka Republika – zimski semestar 2019/2020

1 apr
Rok prijave 24.04.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Palacky Univerzitet u Olomoucu
Država: Češka Republika
Erasmus kod: CZ OLOMOUC01
Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Studenti Univerziteta u Sarajevu:
– Bachelor
– Master
– PhD
– Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju training (iz oblasti internacionalizacije)
– Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching.

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Palacky Univerzitetu u Olomoucu, studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih oblasti i to:

Earth sciences (Geography) – BA, MA, PhD, Teach., Train. – više na: https://www.prf.upol.cz/en/departments-and-facilities/earth-sciences/
Political Sciences and Civics – BA, MA, PhD, Teach., Train. – više na: https://www.pf.upol.cz/en/departments-and-centres/departments/#c23635
Sociology and Cultural studies – BA, MA, Teach., Train. – više na: http://www.ksoc.upol.cz/en/o_nas/academics.html

IZNOS STIPENDIJE:

OSOBLJE:
140,00 EUR x 7 dana,
putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
STUDENTI:
800,00 EUR x 5 mjeseci,
putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.

Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

Aktivnosti oko osiguranja i vize obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!
* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

STUDENTI:
Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
– Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil;
– Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
– CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
– Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

OSOBLJE:
Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
– Ugovor o mobilnosti:
*Teaching <<< koristite ovaj formular – za akademsko osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
*Training <<< koristite ovaj formular – za administrativno osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
– Pismo podrške (Letter of pre-acceptance) – pismo ili email od strane domaćina kojim se izražava podrška za dolazak ukoliko dobijete stipendiju. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis (CV) kao i informacije o predloženom planu aktivnosti. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati dokaz o iskazanom interesu za mobilnost (pozivno pismo, letter of interest ili pre-aceptance letter, ili kroz email komunikaciju). Vodite računa da akademsko osoblje ovaj dokument pribavlja od akademskog osoblja koje će vam biti “domaćin”, a ne od ureda za međunarodnu saradnju (kontaktirajte njihov Ured za međunarodnu saradnju kako bi vas spojili sa nekim od profesora). Administrativno osoblje kontaktira Ured za međunarodnu saradnju (kontakt ispod) za iskazivanje podrške prijavi;
– CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
– Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 12.03.2019. godine, a rok za prijavu je do 24.04.2019. godine do 15:00 sati.

Više informacija ovdje.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović