UNSA: Mevlana – Trakijski univerzitet, zimski semestar 2019/2020

7 feb
Rok prijave 26.02.2019

U okviru Mevlana programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Trakijski univerzitet
 • Država: Turska
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

Ko se može prijaviti?

Studenti Univerziteta u Sarajevu:

 • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
 • Master
 • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Tematske oblasti:

U skladu sa potpisanim protokolom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Trakijskom univerzitetu, studenti i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih oblasti na jeziku koji odgovara kandidatu. Nastava se odvija na turskom jeziku, osim na nekim odsjecima gdje se nastava odvija na bosanskom, albanskom, njemačkom, engleksom ili grčkom jeziku. Više informacija je dostupno na oficijelnom linku (idete na opciju “academic programs”). Potrebno je naglasiti da su dostupne određene kvote za studente i osoblje prema studijskom polju i ciklusu te je potrebno provjeriti da li je vaše studijsko polje, kao i ciklus uključeno ovim konkursom.

Trajanje mobilnosti: 

Studenti mogu boraviti jedan semestar (4-6 mjeseci zavisno od studija) i stipendija pokriva samo taj period. Ukoliko žele, studenti mogu ostati i naredni semestar na ovom univerzitetu, ali o svom trošku (Mevlana ne pokriva troškove narednog semestra).

Akademsko osoblje može boraviti najmanje 14 dana.

Iznos stipendije:

Studenti: 

 • 1.200,00 TL mjesečno (približno 390 KM)
 • zdravstveno osiguranje

Osoblje:

 • dnevnica
 • putni troškovi
 • zdravstveno osiguranje

Napomena:

 • Putni troškovi: studenti sami snose putne troškove, dok su osoblju plaćeni putni troškovi (vodite računa o kriteriju ekonomičnosti prilikom odabira načina putovanja),
 • Stipendija: studenti će dobiti 1.200,00 TL mjesečno, a osoblje dnevnica u iznosu koji će biti naknadno potvrđen,
 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Studenti će imati zdravstveno osiguranje. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami ukoliko je potrebna. Dužni su prije polaska provjeriti sa ambasadom Turske koji su koraci prijavljivanja za vizu ukoliko je potrebna. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.

Prijava:

Zainteresovani studenti i osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju i dostave je putem emaila na [email protected] i [email protected] do naznačenog roka za prijavu. Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na Mevlana konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Rok za prijavu:

Konkurs je objavljen 04.02.2019. godine, a rok za prijavu je do 26.02.2019. godine do 15:00 sati.

Za više informacija kao i koji su dokumenti potrebni pogledajte ovdje.

(Visited 91 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments