UNSA: Mevlana Dumlupinar Univerzitet, zimski semestar 2019/2020

12 mar
Rok prijave 13.03.2019

U okviru MEVLANA programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu Dumlupinar u Turskoj za zimski semestar 2019/2020 godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim protokolom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Dumplupinar univerzitetu, studenti i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih oblasti:

 • Društvene nauke
 • Humanističke nauke

TRAJANJE MOBILNOSTI

Studenti mogu boraviti jedan semestar (4-6 mjeseci zavisno od studija) i stipendija pokriva samo taj period. Ukoliko žele, studenti mogu ostati i naredni semestar na ovom univerzitetu, ali o svom trošku (Mevlana ne pokriva troškove narednog semestra).

Akademsko osoblje može boraviti najmanje 14 dana.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 1.200,00 TL mjesečno (približno 390 KM)
 • OSOBLJE:
  • dnevnica (40-50 TL)
  • putni troškovi

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] i [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na MEVLANA konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/centra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Prijavni formular za studente <<< koristite ovaj oficijelni formular Mevlana programa, potrebna je i slika, ne zaboravite da se potpišete;
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil: NAPOMENA: Mevlana program je dala kriterij prosječne ocjene
  • Dokaz o poznavanju turskog, engleskog jezika ili jezika na kojem se izvodi nastava – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
  • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
  • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Za više informacija posjetite link.

(Visited 60 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments