UNSA: Konkurs za studente za 5-mjesečni boravak na Middlesex univerzitetu u Londonu

31 mar
Rok prijave 09.04.2018

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za 5-mjesečni boravak na Middlesex Univerzitetu (Velika Britanija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Middlesex Univerzitetu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.mdx.ac.uk/courses.

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa (master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:
• mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
• putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u .PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana, obaveno na memorandumu institucije
 2. Ugovor o učenju – potpisano od strane studenta i prodekana
 3. Popunjena aplikacija za doktorsko istraživanje (samo za doktorante)
 4. Prepis ocjena – ukoliko nije u originalu na engleskom jeziku, onda treba da bude preveden na engleski jezik
 5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika (pogledati napomene ispod)
 6. Skenirana stranica pasoša

Uz ovu dokumentaciju, studenti koji su već koristili Erasmus+ stipendiju su dužni dostaviti prepis ocjena sa prethodne mobilnosti i dokaz o provedenom postupku priznavanja predmeta sa inostranog partnerskog univerziteta (sa matične institucije).

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je objavljen 20.03.2018. godine, a rok za prijavu je do 09.04.2018. godine do 15 sati. – NOVI ROK!

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost  u trajanju od 5 mjeseci (zimski semestar 2018/2019. godine),
 • dostupne su dvije stipendije,
 • tudenti treba da nađu imena supervizora sa kojim bi željeli raditi putem ove web stranice.
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika dostavljate prema uputama koje je dao Middlesex univerzitet (jedan od navedenih certifikata)
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise (kandidata i prodekana sa UNSA) i pečate prilikom predaje
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.
 • Molimo studente da ne kontaktiraju Middlesex univerzitet prije nego što im pošaljemo vašu prijavu, nakon čega će koordinatori sa Middlesex univerztieta kontaktirati kandidate.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:
Tehnički prihvatljive prijave će biti poslane partnerskom univerzitetu kao nominacije. Taj univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidat će biti obaviješten/a od strane tog univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin