UNSA: Konkurs za stipendje u Marburgu, ljetni semestar 2018./2019.

25 dec
Rok prijave 09.01.2019

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Marburgu (Njemačka) u ljetnom semestru u akademskoj 2018/2019. godini.

APLIKANTI:

Konkurs je otvoren za akademsko osoblje i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. Akademsko osoblje se može prijaviti za opciju “teaching”, dok administrativno osoblje može prisustvovati staff week-u koji je planiran u maju 2019. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Marburgu dostupne su one studijske oblasti koje su date na linku – od interesa za akademsko osoblje koje se prijavljuje za opciju “teaching”. Administrativno osoblje koje se bavi internacionalizacijom na Univerzitetu u Sarajevu se prijavljuje za staff week.

IZNOS STIPENDIJE:

osoblje: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR x 7 dana
putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju “teaching” i potrebno je da ostvari komunikaciju sa fakultetom ili institutom Univerziteta u Marburgu kako bi provjerili da li mogu ostvariti svoju mobilnost, odnosno naći “domaćina”. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati pozivno pismo (letter of interest ili pre-aceptance letter).

Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje djeluje u polju međunarodne saradnje se prijavljuje za opciju “training” za staff week u maju 2019. godine.

DOKUMENTACIJA:

Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana/dekana)
AKADEMSKO OSOBLJE: Ugovor o mobilnosti za nastavu (teaching) <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati nastave u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od svih učesnika (vas, dekana i “domaćina”);
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE: Ugovor o mobilnosti za trening (training) <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, potpisan od strane vas i dekana;
Pozivno pismo (samo za akademsko osoblje)
CV (Životopis)
Skenirana stranica pasoša
NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na [email protected] Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 17.12.2018. godine, a rok za prijavu je do 09.01.2019. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

stipendija se odnosi akademsko i administrativno osoblje, akademsko osoblje se prijavljuje za teaching, a administrativno za training (staff week), dostupne su 2 stipendije za akademsko (teaching) i 2 stipendije administrativno osoblje, prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2018/2019. godine, sve mobilnosti moraju biti završene do jula 2019. godine, svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje, samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir), poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije

Kontakt: [email protected]

LINKOVI:

Studijska ponuda: link

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 278 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Hocu.ba praksa