UNSA: Konkurs za stipendije za studij na Univerzitetu u Almeriji (Španija)

9 jun
Rok prijave 13.06.2018

Poziv:

Pozivamo studente Univerziteta u Sarajevu da se prijave na otvoreni ERASMUS+ konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Almeriji (Španija).

Period mobilnosti:

Zimski semestar akademske 2018/2019. godine.

Studijske oblasti:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Almeriji dostupne su sljedeće studijske oblasti:

 • Agriculture
 • Economics
 • Marketing and advertising
 • Finance
 • Banking
 • Insurance
 • Accounting and Taxation
 • Management and Administration
 • Languages (English and Spanish)

Akademska ponuda je data ovdje.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog (bachelor) ciklusa Univerziteta u Sarajevu.

Iznos stipendije:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Prijava:

Potrebno je pročitate pažljivo konkurs šta se od vas traži, kao i način dostavljanja dokumenata. Prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

Više informacija:

Savjeti kako se prijaviti

Kako popuniti dokumente?

Dokumentacija:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana) – Obavezno mora biti na memorandumu fakulteta/akademije, u protivnom će prijava biti diskvalifikovana.
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana (ukoliko budete nominovani i prihvaćeni od strane Univerziteta u Almeriji, moguće je da ćete ponovo morati popunjavati ugovor o učenju ukoliko budu potrebne određene izmjene u skladu sa ponudom ovog univerziteta),
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za strane jezike kojim se dokazuje minimalni nivo B1 za poznavanje jezika ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

Rok za prijavu:

Konkurs je objavljen 28.05.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 13.06.2018. godine do 15:00 sati.

Napomene:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (zimski semestar 2018/2019),
 • stipendija se odnosi samo za bachelor studente Univerziteta u Sarajevu,
 • dostupne su 2 stipendije za studente ,
 • studenti koji su koristili Erasmus+ stipendiju prije (u trajanju 7 i više mjeseci) se ne mogu prijaviti,
 • studenti koji su koristili prethodno Erasmus+ stipendiju moraju dostaviti dokaz o mobilnosti i provedenom postupku priznavanja predmeta,
 • dokaz o poznavanju engleskog ili španskog jezika mora biti nivoa B1,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

Linkovi:

Više o Univerzitetu ovdje.

Studijski programi

Vodič za strane studente

Postupak odabira:

Prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

Dodatne informacije:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.U

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments