UNSA: Konkurs za stipendije za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Poitiersu, Francuska

8 apr
Rok prijave 16.04.2018

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Poitiersu (Francuska) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Poitiersu dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, business and administration, law, natural sciences, mathematics and statistics. Više informacija je dato na http://www.univ-poitiers.fr/mic/en/be-candidate/academic-offer/.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa (master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

PRIJAVA:

Studenti se prijavljuju online, preko sljedećeg linka: http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en

DOKUMENTACIJA:

Dokumente prema odgovarajućoj kategoriji uploadirate tokom prijave.

Od dokumenata svakako pripremite:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od strane prodekana/dekana
 2. Ugovor o učenju – potpisano od strane kandidata i prodekana/dekana

Ostali dokumenti koje vam mogu tražiti: prepis ocjena, sken pasoša, dokaz o poznavanju jezika i dr.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 13.02.2018. godine, a rok za online aplikaciju je do 16.04.2018. godine.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • prijavljujete se samo za zimski semestar akademske 2018/2019. godine,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Univerzitetu u Poitiersu,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin