UNSA: Konkurs za međunarodnu mobilnost studenata na Univerzitet u Poitiersu (Poatjeu), zimski semestar 2019/2020

29 mar
Rok prijave 12.04.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Poitiersu (Poatjeu)
 • Država: Francuska
 • Erasmus kod: F POITIER01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Studenti Univerziteta u Sarajevu:

 • Master
 • PhD

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Poitiersu dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, business and administration, law, natural sciences, mathematics and statistics. Više informacija je dato na http://www.univ-poitiers.fr/study/academic-programs/. NAPOMENA: skoro svi programi se izvode na francuskom jeziku.

IZNOS STIPENDIJE:

STUDENTI:

 • 850,00 EUR x 4 mjeseci,
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/centra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Motivacijsko pismo – na engleskom ili francuskom jeziku
 • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: Ugovor o učenju <<< zasad nije potreban, ali bi dobro bilo da se pripremi unaprijed kako biste lakše mogli priložiti kad se bude tražio od vas.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 28.03.2019. godine, a rok za prijavu je do 12.04.2019. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine (02.09.2019. do 20.12.2019.),
 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (MA, PhD) Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za studente je do 4 mjeseca,
 • dostupne stipendije:
     – za studente: jedna(1) – četiri (4)
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
  samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija: [email protected], [email protected]

LINKOVI:

https://www.univ-poitiers.fr/

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

(Visited 77 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments