UNSA: Konkurs za međunarodnu mobilnost studenata Ca Foscari Univerzitet u Veneciji, ljetni semestar ’19/’20

26 sep
Rok prijave 24.10.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Ca Foscari Univerzitet u Veneciji
 • Država: Italija
 • Erasmus kod: I VENEZIA01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu “uslovno” prijaviti).

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Ca Foscari Univerzitetu u Veneciji, studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru sljedećih studijskih oblasti:

 • Jezici (fokus na italijanski jezik)
 • Političke nauke i društvo

Lista predmeta iz odabranih studijskih polja dostupno je ovdje.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.

PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:
  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument  finalizira i stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA:nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. Nakon toga finalizirani dokument se vraća kandidatu.
  • UGOVOR O UČENJU
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumentaOvaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom.
   • Ispunjava se dio koji se odnosi na “before mobility”
   • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unosite predmete koje planirate slušati na inostranom univerzitetu. Lista predmeta je dostupna na datom linku (iznad)
   • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa vaše matične institucije (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati
   • Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate.
   • Dokument u ovoj fazi ne mora biti potpisan od strane kandidata i odgovornog prodekana. 
  • PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA
   • ukoliko ćete pratiti nastavu na italijanskom jeziku:
    • minimalan nivo B1 ili više
    • oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati
    • diploma certificirane škole za strane jezike
   • ukoliko ćete pratiti nastavu na engleskom jeziku:
    • minimalan nivo B1 ili više
    • oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
    • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
    • diploma certificirane škole za strane jezike ili
    • potvrda koju  ispunjava i potpisuje odgovorna osoba (odgovorni prodekan ili profesor engleskog jezika uz predočene dokaze) na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA (kolor sken)

Napomena: studenti koji namjeravaju raditi istraživanje za završnu tezu trebaju ispuniti i ovaj dokument Ugovor o istraživanju, kao i pored UNSA mentora, obezbijediti potpis ko-mentora sa Ca Foscari Univerziteta u Veneciji. Podatke o potencijalnim mentorima možete dobiti kontaktirajući kolege sa Ca Foscari Univerziteta u Veneciji (email ispod). Ukoliko raditi istraživanje i slušate predmete, dostavljate oba dokumente (ugovor o učenju i ugovor za istraživanje).

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 19.09.2019. godine, a rok za prijavu je do 24.10.2019. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA),
 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci;
 • dostupno je sedam (7) stipendija,
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.

(Visited 92 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević