UNSA: Konkurs za međunarodnu mobilnost osoblja na Karlov Univerzitet u Pragu, ljetni semestar

28 mar
Rok prijave 29.03.2019

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Karlov Univerzitet u Pragu
 • Država: Češka Republika
 • Erasmus kod: CZ PRAHA07
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2018/2019. godine.

APLIKANTI:

 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching (prednost će biti data osoblju koje dosad nisu koristili ovu stipendiju ili licima sa (pod)organizacionih jedinica UNSA koji su manje zastupljeni).

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

STUDIJSKE OBLASTI:

Na Karlovom univerzitetu u Pragu dostupne su one studijske oblasti u ponudi fakulteta za društvene studije (više na: https://prareas.fsv.cuni.cz/about-us).

IZNOS STIPENDIJE:

 • osoblje: dnevnica u iznosu od 140,00 €
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.

PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTACIJA:

 • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti:
 • Teaching <<< koristite ovaj formular – za akademsko osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Pismo podrške (Letter of pre-acceptance) – pismo od strane domaćina kojim se izražava podrška za dolazak ukoliko dobijete stipendiju. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis (CV) kao i informacije o predloženom planu aktivnosti. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati dokaz o iskazanom interesu za mobilnost (pozivno pismo, letter of interest ili pre-aceptance letter, ili kroz email komunikaciju). Vodite računa da akademsko osoblje ovaj dokument pribavlja od akademskog osoblja koje će vam biti “domaćin”, a ne od ureda za međunarodnu saradnju (kontaktirajte njihov Ured za međunarodnu saradnju kako bi vas spojili sa nekim od profesora). Administrativno osoblje kontaktira Ured za međunarodnu saradnju (kontakt ispod) za iskazivanje podrške prijavi;
 • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 04.03.2019. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 29.03.2019. do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • akademsko osoblje treba da iskoristi mobilnost do jula 2019. godine u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
 • dostupne su dvije (2) stipendije za akademsko osoblje;
 • stipendija je dostupna samo za akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici);
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • kontakt osoba za više informacija na Karlovom univerzitetu u Pragu: Eliška Kozakova ([email protected])

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

(Visited 68 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments