UNSA: Konkurs za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Helsinkiju, Finska

4 sep
Rok prijave 22.09.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Helsinkiju (Finska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.

Studijske oblasti:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Helsinkiju dostupne su studijske oblasti koje možete pogledati ovdje.

Iznos stipendije:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

Prijava:

Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

Dokumentacija:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je dostaviti ispod tražene dokumente na [email protected].

  • Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
  • Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
  • Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
  • CV (Europass form)
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
  • Skenirana stranica pasoša

Rok za prijavu:

Konkurs je otvoren 04.09.2017. godine, a rok za prijavu je do 22.09.2017. godine.

Sve dodatne informacije.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments