UNSA: Konkurs za jednosemestralni studijski boravak na Tehničkom Univerzitetu u Rigi, Latvija

23 apr
Rok prijave 30.05.2018

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Tehničkom Univerzitetu u Rigi (Latvija) u zimskom  semestru akademske 2018/2019. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom Univerzitetu u Rigi dostupne su one studijske oblasti koje su date na web stranici: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/?lang=en / (gledate opciju autumn 2018).

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

PRIJAVA:

Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

DOKUMENTACIJA:

 • Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana)
 • Ugovor o učenju – u ovoj fazi ugovor o učenju nije potrebno kompletno popunjavati prilikom prijave, ali je potrebno unijeti podatke o predmetima i program koji bi se pratio na RTU
 • Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za strane jezike kojim se dokazuje minimalni nivo B1 za poznavanje jezika (IELTS, TOEFL) ili potvrda sa fakulteta potpisana od profesora ili dokaz da se nastava izvodi na engleskom jeziku
 • Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 23.04.2018. godine, a rok za online prijavu 30.05.2018. godine.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • dostupne su 2 bachelor i 4 master stipendije,
 • prijavljujete se samo za zimski (Autumn) semestar akademske 2018/2019. godine,
 • studenti bachelor studija se ne mogu prijaviti za studijsko polje iz oblasti građevine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nominacijsko pismo mora biti potpisano od prodekana,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • viza za Latviju nije potrebna, ali ćete tamo rješavati svoj status preko dozvole za boravak,
 • kontakt osoba: Erasmus+ koordinator na RTU ([email protected]) i Timo Juhani Turunen ([email protected]).

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments