UNMO: Razmjena sa Univerzitetom u Granadi

9 jan

Studenti i nastavno osoblje Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru mogu da apliciraju na razmjenu sa Univerzitetom u Granadi. Rok za prijavu je 29.02.2016. Punu prijavu sa svom pratećom dokumentacijom treba poslati putem maila Kancelariji za međunarodnu saradnju na [email protected].

Uslovi za apliciranje studenata su:
-Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa koji apliciraju na mobilnost moraju imati status studenta – moraju biti upisani na matičnoj instituciji
-Radni jezik je engleski – svi dokumenti aplikanta moraju biti na engleskom jeziku (dokumenti koje nije preveo sudski tumač moraju biti ovjereni od strane institucije koja šalje studenta)

Potrebni dokumenti:
-Formalna nominacija (e-mail) studenta od strane Ureda lokalna koordinatora projekta (kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta)

– Prijedlog Ugovora o učenju, poželjno 30 ECTS po semestru, minimalno 25 ECTS (časovi poljskog jezika koji se nude studentima ne ulaze u Ugovor o učenju. Ugovor o učenju obuhvata samo predmete njihove osnovne oblasti studiranja)

-Prepis ocjena – za godine/semestre koji su završeni uz listu predmeta koji se pohađaju u momentu apliciranja, kopija diploma koje su već dodijeljenje (npr. kopija bachelor diplome za master studente)

-Certifikat o poznavanju jezika kojim se potvrđuje znanje engleskog jezika
u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta/ njegobog centra za strane jezike ili sličnog odsjeka koji mora sadržavati nivo jezičke kompetencije

– Certifikat o znanju španskog jezika A1 nivo

-CV u Europass formatu

-Motivacijsko pismo i/ili refernce su poželjni

Potrebni dokumenti za nastavno osoblje:
– Formalna nominacija (e-mail) od strane Ureda lokalnog koordinatora projekta (kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta)

– Prijedlog Ugovora za mobilnost nastavnog osoblja za izvođenje nastave

– Minimalno osam sati, poželjno 10 sati (dva sata po radnom danu) sa didaktičkim/obrazovnim aktivnostima ili treningom

– CV u Europass formatu

– Kopija pasoša

– Motivacijsko pismo i/ili reference

– Certifikat o poznavanju engleskog jezika

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin