Udruženje “Spajalica”: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija

23 dec
Rok prijave 27.12.2015

Odlukom Upravnog odbora, Udruženje „Spajalica“ raspisuje Konkurs za dodjelu 10 (deset) stipendija u akademskoj 2015/16. godini.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2014/15. godinu, odnosno za period od  01. oktobar 2015. godine do 31. juli 2016. godine u mjesečnim iznosima od 100,00 KM.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti druge ili viših godina (I) prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu po Bolonjskom procesu, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

OPĆI KRITERIJI:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • prvi put redovno upisan u akademsku 2015/16. godinu po Bolonjskom procesu.

POSEBNI KRITERIJI:

 • materijalno stanje – socijalni status;
 • da nije redovno samofinansirajući student;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice ne može biti više od jednog korisnika stipendije.

Svi zainteresirani kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, trebaju detaljno popuniti online prijavni obrazac, koji se nalazi na oficijelnoj web stranici Udruženja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava prebivališta (IDDEEA) i ovjerena fotokopija lične karte,
 2. Uvjerenje o redovnom školovanju,
 3. Uvjerenje o svim položenim ispitima sa prosjekom ocjena,
 4. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,
 5. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima svih članova porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (potvrda o ličnim primanjima, posljednji ček od penzije, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se vide podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja ili pak srodstvu sa osiguranikom),
 6. Dokazi o ostalim članovima koji se nalaze na kućnoj listi (brat / sestra: učenik, uvjerenje iz matične škole; brat / sestra: student, uvjerenje sa matičnog fakulteta i sl.),
 7. Dokazi o statusu užih članova porodice (poginuli, RVI, civilne žrtve rata),
 8. Ovjerenu izjavu kandidata da ne koristi drugu stipendiju,
 9. Dvije originalne fotografije 3,5 x 4,5 cm.

Krajnji rok za dostavu popunjenog obrasca je  27.12.2015. godine do 23:00 sati.

Lista sa preliminarnim i konačnim rezultatima se objavljuje na Internet portalu Stipendije.ba i oficijelnoj web stranici Udruženja.

Kompletan tekst konkursa i online prijavnom obrascu mozete pristupiti ovdje.

Stipendije.ba

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin