Udruženje građana “Nešto Više” raspisuje konkurs za posao u oblasti agronomije

20 nov
Rok prijave 23.11.2018

Na osnovu člana 32. Zakona o radu FBiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/16), ovlaštenja iz Statuta i Ugovora potpisanog sa Care International Balkans, Udruženje građana „Nešto Više“ raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci)

Opis poslova:

Zaposlenik/ca će biti pripreman za samostalan rad, kako bi znanjem, vještinom i kreativnošću bio/bila osposobljen/a za rad u oblasti agronomije ili permakulture, uz zasnivanje radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine. Posao uključuje potrebu za stručnim istraživanjima iz oblasti permakulture, primjenu u praksi, fizički rad na farmi, učešće u izradi i provedbi projekata pejzažnog uređenja na i izvan farme, vođenje evidencije i briga o usjevima, pomaganje pri uzgoju i selekciji sadnica, razvijanje i izvedba plana za sadnju i navodnjavanje, te učešće u stručnim radionicama. Predviđen je angažman na farmi UG „Nešto Više“ u Humilišanima, Mostar.

Opći uvjeti:

Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;
Da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje.
Posebni uvjeti:

VSS iz agronomije, poljoprivrede, zaštite okoliša ili drugog relevantnog akademskog polja;
Da je punoljetno lice starosti ispod 30 godina
Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
Poznavanje MS Office;
Spremnost na timski rad;
Razumijevanje i predanost primjeni principa ekološki i permakulturno osviještene poljoprivredne proizvodnje;
Aktivno znanje B/H/S i poželjno poznavanje engleskog jezika;
Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
Spremnost na terenski rad.

Potrebno je dostaviti: Motivaciono pismo sa kratkom biografijom (svojeručno potpisano i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom); Kopiju fakultetske diploma ili uvjerenje o diplomiranju, ne treba biti ovjerena; Potvrda o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje.

Napomene za kandidate:

Rok za dostavu prijava na e-mail adresu [email protected] je 23. novembra 2018. do 17:00.

Samo kandidati/tkinje koji/e uđu u uži krug, bit će blagovremeno obavješteni/e o datumu testiranja i intervjua.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Svi kandidati pozvani na intervju će najprije morati dokazati uvidom u osobni dokument sa slikom (osobna karta, vozačka iskaznica ili pasoš) da su mlađi od 30 godina na dan prijave. Odabrani kandidat će prije sklapanja ugovora morati dostaviti: potvrdu o državljanstvu, potvrdu o nekažnjavanju i potvrdu o radnoj sposobnosti.

Početak radnog odnosa se očekuje početkom 2019. godine.

(Word verziju poziva preuzmite ovdje >> Konkurs  )

Više informacija na linku.

(Visited 293 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments