Udruženje građana “Duga” raspisuje konkurs za posao u oblasti finansija

27 nov
Rok prijave 07.12.2018

Na osnovu Zakona o radu FBiH  („Službeni glasnik BiH“, br. 26/16), ovlaštenja iz Statuta  i Odluke o potrebi prijema radnika na određeno vrijeme visoke stručne spreme, broj: 259 od 23.11.2018.godine, Udruženje građana „Duga“ iz Sarajeva raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (na 12 mjeseci)

Opis poslova:
Odabrani kandidat/kandidatkinja će biti usmjeravan u samostalan rad, kako bi znanjem, vještinom i predanim angažmanom pomogao/la finansijskom i administrativnom upravljanju Udruženjem, uz zasnivanje radnog odnosa, u trajanju od jedne (1) godine. Predviđeno je radno opterećenje od 40 sati sedmično. Radnik/ca uposlen/a na ovoj poziciji za svoj rad odgovara Rukovoditeljici finansijama. Bit će zadužen/a za pripremu financijske administracije, pripremu za financijske procjene i revizije, kopiranje materijala, prijavu/odjavu radnika, podršku u izradi dokumenata, podršku projektnim timovima u nabavci materijala i opreme, te organizaciju seminara i radionica.

Opći uvjeti:
– Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine
– Da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak
– Da je fizički i psihički sposoban/a za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje

Posebni uvjeti:
–  VSS – završen Ekonomski fakultet
– Da je punoljetno lice
– Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
– Želja za učenjem
– Opredjeljenost za timski rad
– Aktivno znanje B/H/S i engleskog jezika.

Potrebno je dostaviti:

  • Motivaciono pismo sa kratkom biografijom (s naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom)
  • Kopija fakultetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju
  • Dokaz o statusu nezaposlenog lica iz Zavoda za zapošljavanje

Napomene za kandidate:
Rok za dostavu prijava na e-mail adresu  je 07.12.2018.

Samo kandidati/tkinje koji/e uđu u uži krug, bit će blagovremeno obavješteni/e o datumu testiranja i intervjua.

(Visited 251 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments