Tri oglasa za posao u Udruženju „DUGA“

17 jun
Rok prijave 20.06.2018

Rezultat slika za posao

Udruženje „DUGA“ raspisuje javni konkurs za sljedeće radne pozicije na puno radno vrijeme u okviru predškolskog programa koji će se realizirati u partnerstvu s Javnom ustanovom „Djeca Sarajeva“:

 • Koordinator/ica projekta 1 izvršilac
 • Logoped: 1 izvršilac
 • Edukator-rehabilitator: 1 izvršilac

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Knjigom pravila i procedura i zahtjevima projektnih partnera:

Koodinator/ica projekta

 • VSS, društvenog ili humanističkog smjera (Pedagogija/ Psihologija/ Socijalni rad/ Pedagoški fakultet/ Sociologija) – kopija
 • Radno iskustvo od najmanje 3 godine na poslovima projektnog menadžmenta
 • Poznavanje trendova u odgoju i obrazovanju u BiH
 • Poznavanje engleskog jezika, nivo C1-C2

Uz motivacijsko pismo sa kratkom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
– Dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje)
– Uvjerenje/potvrdu o poznavanju rada na računarima.                                                            – Uvjerenje o dostignutom stepenu jezičkih vještina

Radni zadaci: svakodnevno upravljanje, planiranje i realizacija projektnih aktivnosti, komunikacija i saradnja s partnerima u projektu, kooridnacija sastanaka, radionica, obuka, posjeta, nadzor financijskih budžeta i proračuna, izrada narativnih i financijskih izvještaja u saradnji sa projektnim timom, monitoring i interna evaluacija projekta, upravljanje koordinacijom i nadzorom nad projektnim osobljem, namicanje sredstava za potrebe projekata i organizacije.

Logoped

 • VSS, Defektološki fakultet (edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). Odsjek logopedija (logopedija i surdo-audiologija) – kopija
 • Radno iskustvo od najmanje 3 godine na poslovima logopeda u odgojno-obrazovnom radu
 • Iskustvo u procjeni, planiranju, praćenju i izvještavanju
 • Vještine vođenja radionica s djecom ,roditeljima i odgajateljima
 • Promocija interkulturalnih i inkluzivnih vrijednosti
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Prednost je poznavanje engleskom jezika, nivo B2-C1

Uz motivacijsko pismo sa kratkom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:

– Dokaz o stečenom radnom iskustvu

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – kopija

Radni zadaci: prevencija, otkrivanje i dijagnosticiranje govorno jezičnih i komunikacijskih poremećaja, terapija govorno jezičnih i komunikacijskih poremećaja, praćenje djece s faktorima rizika nastanka poremećaja, prikupljanje i vođenje dokumentacije, opservacije u grupi, izrada individualiziranih odgojno obrazovnih planova, savjetodavni rad s roditeljima (individualni sastanci/ roditeljski sastanci/ literatura/ leci), edukacija i saradnja s odgojiteljima kroz radionice i radne sastanke (načini poticanja govorno jezične komunikacije, specifičnosti poremećaja, integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni odgojno obrazovni sistem; razvijanje predvještina za školu i sl.)

Edukator-rehabilitator:

 • VSS, Defektološki fakultet (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), odsjek oligofrenologija ili drugi stručni profil po potrebi) – kopija
 • Radno iskustvo od najmanje 3 godine na poslovima logopeda u odgojno-obrazovnom radu
 • Iskustvo u procjeni, planiranju, praćenju i izvještavanju
 • Vještine vođenja radionica s djecom ,roditeljima i odgajateljima
 • Promocija interkulturalnih i inkluzivnih vrijednosti
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Prednost je poznavanje engleskom jezika, nivo B2-C1

Uz motivacijsko pismo sa kratkom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:

– Dokaz o stečenom radnom iskustvu

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Radni zadaci:rano otkrivanje teškoća u razvoju, individualni rad, rad u grupi u kojoj je integrirano dijete koje u svom razvoju ima neku teškoću (oštećenje sluha, vida, poremećaj u spoznajnom razvoju, motorička oštećenja, poremećaji u ponašanju…), poticanje pozitivnih socijalnih odnosa i stavova, podrška i pomoć u prihvaćanju i razumijevanju djetetovih specifičnih potreba, saradnja s roditeljima i odgajateljima s ciljem što bolje, kvalitetnije i sveobuhvatnije rehabilitacije, prema potrebi upućivanje na dijagnostičku obradu i tretman u specijalističke ustanove, individualni razgovori o razvoju i sposobnostima djeteta, savjetovanje).

Uz motivacijsko pismo s kratkom biografijom, traženu dokumentaciju poslati na e-mail adresu: [email protected]. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima i na društvenim mrežama.

(Visited 799 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments