Treći poziv za razmjenu sa Silesian Tehnološkim Univerzitetom u Poljskoj

21 okt
Rok prijave 14.11.2016

Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa mogu da apliciraju na oblasti ekologije, matematike, statistike, informacijskih tehnologija, inžinjerstva, mašinstva i građevine.

Rok za podnošenje nominacijskih aplikacija za mobilnost za ljetni semestar 2016/17 na Silesian Tehnološkom Univerzitetu za je 14. novembar 2016.

Aplikacije treba dostaviti u elektronskoj formi u Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta.

Uslovi za apliciranje su:

– Studenti prvog drugog i trećeg ciklusa koji apliciraju na mobilnost moraju imati status studenta – moraju biti upisani na matičnoj instituciji
– Radni jezik je engleski – svi dokumenti aplikanta moraju biti na engleskom jeziku (dokumenti koje nije preveo sudski tumač moraju biti ovjereni od strane institucije koja šalje studenta)

Potrebni dokumenti:

– Formalna nominacija (e-mail) studenta od strane Ureda lokalna koordinatora projekta (kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju Univerziteta)
– Aplikacijski formular
– Prijedlog Ugovora o učenju, poželjno 30 ECTS po semestru, minimalno 25 ECTS (časovi poljskog jezika koji se nude studentima ne ulaze u Ugovor o učenju. Ugovor o učenju obuhvata samo predmete njihove osnovne oblasti studiranja)
– Prepis ocjena – za godine/semestre koji su završeni uz listu predmeta koji se pohađaju u momentu apliciranja, kopija diploma koje su već dodijeljenje (npr. kopija bachelor diplome za master studente)
– Certifikat o poznavanju jezika kojim se potvrđuje znanje engleskog jezika – u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta/ njegobog centra za strane jezike ili sličnog odsjeka koji mora sadržavati nivo jezičke kompetencije
-CV u Europass formatu
-Motivacijsko pismo i/ili refernce su poželjni

Za studente prvog i drugog ciklusa koji dolaze na Silesian Tehnološki Univerzitet – SUT, prioritet će biti studenti koji apliciraju na fakultete koji nude cijelokupne programe na engleskom.

Studenti sa zadovoljavajućim znanjem poljskog jezika za koji posjeduju certifikat, mogu izabrati iz SUT redovne ponude na poljskom jeziku. Oni će imati jednak tretman kao i studenti koji apliciraju na engleskom jeziku.

Ponuda se odnosi na studente Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin