Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinanciranje investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

14 sep
Rok prijave 02.10.2017

Objavljen je Treći poziv za dostavu zahtjeva za grant sredstva radi sufinanciranja investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata Uredu DIPAK-a je 2. oktobar 2017. godine.

Direkcija za europske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Treći poziv za dostavu zahtjeva za grant sredstva radi sufinanciranja investicijskih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Kriteriji za apliciranje:

  • Poziv je otvoren za aplikacije koje se odnose na sufinanciranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte iz oblasti transporta, energije, okoliša, i socijalnog sektora ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji cjelodržavna strategija;
  • Za sektor transporta bit će prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor transporta. U sektoru energija bit će prihvatljive aplikacije koje su uvrštene na PECI/PMI listu;
  • Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju;
  • Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (EBRD, EIB, KfW, CEB). Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.
  • Zbog financijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava financija.

Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Europskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 30. novembra 2017. godine.

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacijskom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan : www.wbif.eu .

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija :

WBIF/IPF Ured u BiH:

E-mail: [email protected], tel. 033 941 271/941 272.

 

(Visited 252 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments