SZZKS: Objavljeni novi programi za podsticaj zapošljavanja

15 nov

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo je danas, 15.11.2017. godine, objavila javne pozive po Programu o izmjenama i dopunama programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini.

Program sufinansiranja zapošljavanja “Zlatna značka” u 2017. godini

Program mjera za sufinansiranje zapošljavanja “Zlatna značka” možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća! 

Program sufinansiranja zapošljavanja osoba osposobljenih za rad na prevenciji maloljetničke delikvencije i/ili za rad sa djecom sa posebnim potrebama možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća!

Program finansiranja i sufinansiranja zapošljavanja osoba sa invaliditetom možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća!

Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke možete pronaći ovdje, kao i aplikaciju za prijavu učešća! 

Sve dodatne informacije možete pronaći ovdje.

 

 

 

(Visited 9 times, 2 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments