Stipendije za studij na Univerzitetu u Pavia-i, Italija

17 feb
Rok prijave 27.02.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Pavia-i (Italija) u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Pavii dostupne su studijske oblasti/odsjeci na linku: http://www.unipv.eu/site/en/home/study/course-catalogue.html.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, doktoranti).

IZNOS STIPENDIJE:

staff: dnevna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života)
putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti ispod tražene dokumente na [email protected].

Nominacijsko pismo
Ugovor o učenju(samo studenti)
Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
CV (Europass form)
Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 8.2.2017. godine i rok za prijavu je do 27.02.2017. godine.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na [email protected].

NAPOMENE:

stipendija se odnosi na period od 6 mjeseci,
prijave se odnose na zimski semestar akademske 2017/2018. godine (septembar 2017 – februar 2018),
svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje    dokumenata se neće uzimati u obzir),
poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
svi bachelor studiji su na italijanskom jeziku,
neki master studiji su na engleskom jeziku,
kontakt osoba za Univerzitet u Pavii je Eleva Fontana ([email protected])

LINKOVI:

više o studijskim programima:  http://www.unipv.eu/site/en/home/study/course-catalogue.html
lista akademskih odsjeka:  http://www.unipv.eu/site/en/home/research/departments.html
o prijavi: http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/erasmus–overseas/incoming-students/application.html

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata, te će podobne prijave biti predložene kao nominacije.
EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments