Stipendije za studij na Univerzitetu u Heidelbergu

4 apr
Rok prijave 07.05.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Heidelbergu (Njemačka) u zimskom semestru u akademskoj 2017/2018. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Heidelbergu dostupne su one studijske oblasti koje su date u ovoj ponudi.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) i akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu (napomena: staff se može prijaviti samo za TRAINING).

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života)
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti ispod tražene dokumente na [email protected].

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju (samo studenti)
 3. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o mobilnosti za obuku (training)
 3. Pozivno pismo (samo osoblje)
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 14.02.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 07.05.2017. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na [email protected].

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci za BA i MA, i 6 mjeseci za PhD),
 • staff se može prijaviti samo za opciju TRAINING.
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba ispred Univerziteta u Heidelbergu je Alexandra Braye ([email protected]).

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin