Stipendije za studij na Univerzitetu u Grazu, Austrija

30 aug
Rok prijave 28.09.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Grazu (Austrija) u ljetnom semestru u akademskoj 2016/2017. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Grazu dostupne su studijske oblasti na linku: https://online.uni-graz.at/kfu_online/webnav.ini


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je dostaviti ispod tražene dokumente na [email protected].

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju (ukoliko se radi istraživanje za magistarski rad, kandidat treba da dostavi i pismo supervizorapotpisan od strane odabranog mentora na Univerzitetu u Grazu)
 3. Motivacijsko pismo (max. 1 A4 stranica tipkanog teksta)
 4. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 5. CV (Europass form)
 6. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 7. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 30.08.2017. godine, a rok za prijavu je do 28.09.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5,5 mjeseci),
 • mobilnost se odnosi na ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • početak mobilnosti je od 15.02.2018. godine (prisustvo Welcome week-u je obavezno)
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili njemačkom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Kompletne prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 3.000 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Admin