Stipendije za studij na Tehničkom univerzitetu u Poznanu, Poljska

17 dec
Rok prijave 15.01.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Tehnički univerzitet u Poznanu (Poljska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master)Univerziteta u Sarajevu.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu u Poznanu dostupne su studijske oblasti  (odlaskom na link provjerite koje predmete imaju dostupne):

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.

DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisano od strane studenta i prodekana
 3. Prijavni formular Tehničkog univerziteta u Poznanu – potrebno ju je popuniti, isprintati, potpisati od strane kandidata
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B2 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku, odnosno da ste položili predmet “Engleski jezik” u nivou B2,
 5. Formular za smještaj – opciono

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 15.12.2017. godine, a rok za prijavu je do 15.01.2018. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • dostupne su 4 stipendije,
 • mogu se prijaviti studenti bachelor i master studija,
 • studijske oblasti su arhitektura i hemija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nominacijsko pismo mora imati potpise prodekana i pečate fakulteta/akademije,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Tehnički univerzitet u Poznanu:

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obaviješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin