Stipendije za studij na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju, Rumunija

12 mar
Rok prijave 27.03.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za jednosemestralni boravak na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju (Rumunija) u zimskom semestru u akademskoj 2017/2018. godini.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, doktoranti) Univerziteta u Sarajevu, te akademsko i administrativno osoblje za opciju TRAINING.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.uaic.ro/en/studies/degrees-on-offer-in-english-and-french/.

IZNOS STIPENDIJE:

  • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR
  • Staff: dnevna stipendija u iznosu 140,00 EUR
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

S obzirom da se prijavljujete online, lista dokumenata je data na https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 10.03.2017. godine, a rok za online aplikaciju je do 27.03.2017. godine.

PRIJAVA:

Prijava se vrši online na https://erasmusplus.uaic.ro/application-form

NAPOMENE:

  • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (4-5 mjeseci),
  • prijavljujete se samo za zimski semestar akademske 2017/2018. godine ,
  • konkurs je otvoren za studente sva tri ciklusa studija,
  • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
  • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
  • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin