Stipendije učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona

28 jan
Rok prijave 06.02.2018

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje konkurs za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2017/2018 godinu

Uslov za dodjelu stipendija

(1) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu ima kandidat pod uslovom da:
a) ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona, odnosno mjesto
boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona,
b) je prije ostvarenog povratka u predratno mjesto prebivališta imao status
raseljene osobe na području Kantona,
c) je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao određeni razred i
d) je redovan učenik srednje škole.

Potrebna dokumentacija

(1) Uz jednoobrazni potpisani zahtjev na konkurs kandidat prilaže sljedeću
dokumentaciju, kako slijedi: (Pogledati u prilogu)
(2) Udove koje pravo na PIO/MIO koriste kao staratelji djece,
pored čeka PIO/MIO OBAVEZNE su dostaviti i dokaz o radno pravnom
statusu – kumulativno (tačka 3. i 5.)
(3) Uz dokumentaciju prilaže se i fotokopija žiro računa otvorenog
kod poslovne banke, na ime UČENIKA.

Rokovi za podnošenje zahtjeva

(1) Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana
objavljivanja na web-stranici Vlade Kantona, odnosno od
22.01.2018. – 06.02.2018. godine (utorak).
(2) Činjenice i dokazi iz dostavljenih prijava uzimaju se u razmatranje
onakve kakve su postojale u momentu- danu zaključenja Konkursa.
(3) Popunjeni jednoobrazni zahtjev, sa potrebnom dokumentacijom,
podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu
Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton,
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Rudarska broj:
57.,75 000 Tuzla,[sa naznakom] “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija
učenicima branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku 2017/2018 godinu”
(4) Jednoobrazni zahtjev potpisuje punoljetni kandidat, a ako je
kandidat (učenik) maloljetan zahtjev potpisuje roditelj ili staratelj.
(5) Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovan kandidat može preuzeti:
– sa web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,
– u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
– u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

Više informacija potražite ovdje.

(Visited 139 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Emir Kustura