StES 2017: Miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci

13 jul
Rok prijave 10.09.2017

U novembru mjesecu 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 10. jubilarna, miltidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2017 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje novih naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, u periodu od 27. do 30. novembra 2017. godine.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na StES-u, razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svijet nauke i istraživanja.

Više informacija o konferenciji, prijavi radova i učešću možete dobiti na internet stranici StES-a: www.stes.unibl.org ili putem e-mail adrese: [email protected]

StES KONFERENCIJA

Studenti u susret nauci – StES sa međunarodnim učešćem je vodeća naučno-stručna konferencija studenata,multidisciplinarnog karaktera, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u BanjojLuci.
Cilj StES konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjeneu parksi, te da se odrede pravci daljeg istraživanja.
Konferencija StES je prilika da se unaprijedi naučno-istraživački rad studenata, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjenjuju mišljenja i sklapaju nova prijateljstva.

ORGANIZACIONI ODBOR
Banja Luka, 16. juni 2017.

TEMATSKE OBLASTI

 • PRIRODNE NAUKE :Matematika, Računarke i informacione nauke, Hemijske nauke, Fizičke nauke, Nauka o Zemlji i povezane nauke o životnoj srednini, Biološke nauke i sl.
 • INŽINJERSTVO I TEHNOLOGIJA: Građevinarstvo, Geodezija, Arhitektura, Elektrotehnika, Elektronika, Informaciono inžinjerstvo, Mašinsko ižinjerstvo, Hemijsko inžinjerstvo, Materijali, Biotehnologija životne sredine, Industrijska biotehnologija, Nanotehnologija i sl.
 • MEDICINSKE NAUKE: Osnovna medicina, Klinička medicina, Zdravstvene nauke, Medicinska biotehnologija i sl.
 • BIOTEHNIČКE – POLJOPRIVREDNE NAUKE: Poljoprivredne biljne nauke, Šumarstvo i ribarstvo, Nauka o životinjama i mlijeku, Veterinarske nauke, Poljoprivredna biotehnologija i sl.
 • DRUŠTVENE NAUKE: Ekonomija i poslovanje, Sociologija, Pravne nauke, Političke nauke, Mediji i komunikacija, Društvena i ekonomska geografija i sl.
 • HUMANISTIČKE NAUKE: Istorija i arheologija, Jezici i knjizevnost, Filozofija, Etika i religija, Psihologija, Pedagogija, Umjetnost i sl.

ZVANIČNI JEZICI:

Jezik srpskog naroda
Jezik bošnjačkog naroda
Jezik hrvatskog naroda
Engleski jezik

PRIJAVE/SLANJE RADOVA

Slanje prijava/radova putem e-mail adrese:
[email protected]

 • Prijava mora da sadrži:
 • Naziv rada
 • Ime i prezime autora i koautora
 • Naziv ustanove sa koje dolazi student (Fakultet i Univerzitet)
 • Ime, prezime, zvanje i titula mentora
 • E-mail odgovornog autora
 • Tematska oblast rada
 • Apstrakt (do 250 riječi)
 • Ključne riječi (3 – 6 riječi)
 • (Navedeno dostaviti i na engleskom jeziku)

Radovi će biti recenzirani. Radovi koji prođu recenziju biće objavljeni u Zborniku radova StES 2017. Zbornik radova biće objavljen neposredno prije konferencije.

VAŽNI DATUMI

Dostavljanje prijave/rada najkasnije do: 10.9.2017.
Obavještenje o prihvatanju radova do: 10. 10. 2017.
Agenda konferencije do: 20. 11. 2017.

Oranizator: Studentski parlemant Univerziteta u Banjoj Luci
Suorganizator: Univerzitet u Banjoj Luci
Pokrovitelji: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Mjesto i vrijeme održavanja: Univerzitet u Banjoj Luci 27-30.11.2017, godine
Adresa: Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Kontakt:
+ 387 51 321 188
+ 387 65 217 387
+ 387 65 637 200
[email protected]

pozivno-pismo

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments