SOS – Kinderdorf: Konkurs za psihologa

25 jan
Rok prijave 01.02.2016

Organizacija SOS Dječija sela u BiH od 2008. implementira Projekat jačanja porodice u Mostaru. Glavni cilj projekta je prevencija  odvajanja djece od njihove porodice porijekla, te  povećanje kvalitete života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične. Trenutno je u program u Mostaru uključeno 198 djece i 23 mladih koji odrastaju u 86 porodica na području Grada Mostara. Projekat pruža usluge djeci i roditeljima, te ojačava kapacitete profesionalaca u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja sveobuhvatnog pristupa podrške porodici.

Za potrebe realizacije planiranih aktivnosti Projekta Jačanja porodice Mostar (Porodični centar), neophodan je  psiholog, sa iskustvom u radu sa roditeljima, djecom,  mladima i profesionalcima iz zajednice.

Zadaci i odgovornosti

 1. Učešće u izradi godišnjeg plana rada, timsko rješavanje tekućih problema, psihološka procjena članova porodice, psihološko savjetovanje i/ili terapija, priprema programa individualnog i grupnog rada sa svim članovima porodice, pomoć koordinatoru u domeni kontakata sa potencijalnim i postojećim partnerima, kreativan doprinos obogaćivanju sadržaja projekta i aktivno učešće u svim aktivnostima u Porodičnom centru i SOS Programu Mostar.
 2. Planiranje i implementiranje, samostalno ili sa saradnicima, aktivnosti predviđenih Razvojnim planovima porodica, a koje su u skladu sa zanimanjem (psiholog). Izrada i redovno dopunjavanje dokumentacije propisane procedurom Vođenja slučaja, redovno ažuriranje Programske baze podataka,  izvještajni i konsultativni sastanci sa case managerim-a (voditeljima slučaja) u Centru za socijalni rad Mostar i drugim partnerima.
Pozicija obuhvata sljedeće oblasti:
 • Istraživanje potreba i interesovanja djece, mladih i roditelja
 • Kreiranje programa i radionica za djecu, mlade i roditelje
 • Vođenje Kluba roditelja i podrška u vođenju  Dječijeg i Teen kluba
 • Kreiranje edukativnih i drugih programa i radionica za  roditelje
 • Rad sa porodicama uključenim u Projekat jačanja porodice po procedurama za Vođenje slučaja
 • Saradnja sa profesionalcima na SOS Programu Mostar u svrhu profesionalne podrške i angažmana u skladu sa zanimanjem (psiholog)
 • Saradnja sa školama i drugim partnerima i pružateljima usluga
 • Organiziranje izleta i posjeta kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama
 • Priprema istraživačkih i drugih izlaganja sa svrhom prezentacije projekta

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

Za poziciju psihologa u  Projektu potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:
 • VSS, završen fakultet društvenog smjera – psihologija
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Aktivno znanje i korištenje engleskog jezika
 • Poznavanje grupne dinamike i rada sa djecom, tinejdžerima i roditeljima
 • Poznavanje savjetodavnog rada sa djecom, roditeljima i porodicom
 • Izuzetno poznavanje UN Konvencije o pravima djeteta i njene primjene u svakodnevnom i direktnom radu sa djecom i roditeljima
 • Vještine izvještavanja i poslovnog komuniciranja
 • Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka i preuzimanje incijative
 • Spremnost na rad u multidisciplinarnom timu
 • Spremnost na dinamičan rad, dodatne zadatke
 • Najmanje  godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima
Prijave sa kratkom biografijom slati na sljedeću adresu ili  e-mail: SOS-Kinderdorf International, Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo, [email protected].
Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice www.sos-ds.ba „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.
Poslovi.ba
(Visited 882 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin