SOS Dječija sela u BiH raspisuju oglas za radno mjesto menadžera projekta

22 nov
Rok prijave 01.12.2017

SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, projekat Socio-ekonomskog jačanja porodica u Srebrenici raspisuju oglas za radno mjesto – Menadžer(ica) projekta.

1 osoba na određeno vrijeme sa sjedištem u Srebrenici.

Organizacija SOS Dječija sela u BiH od 2015. implementira Projekat jačanja porodice u Srebrenici. Glavni cilj projekta je prevencija razdvajanja djece od njihovih porodica porijekla, povećanje kvalitete života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema relevantnim zakonima i ključnim dokumentima SOS Dječijih sela, prepoznate kao rizične. Projekat pruža usluge djeci, mladima i roditeljima, te ojačava kapacitete profesionalaca u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja sveobuhvatnog pristupa podrške porodici.

Cilj pozicije: Osigurati efikasno i efektivno upravljanje planiranjem, implementacijom, praćenjem i izvještavanjem projektom u skladu sa internim aktima organizacije i relevantnim projektnim dokumentima.

Zadaci i odgovornosti:

 • Vođenje planiranja i implementacije projekta u segmentu socio-ekonomskog jačanja porodica,
 • Efikasno i efektivno upravljanje multi-disciplinarnim timom uz osiguravanje poštivanja internih akata,
 • Upravljanje implementacijom i ispunjavanje projektnih indikatora,
 • Koordinacija efikasnog korištenja budžeta projekta u svrhu postizanja ciljeva na što efikasnijem nivou,
 • Lidersko usmjeravanje i pružanje podrške projektnom timu,
 • Direktna implementacija aktivnosti ekonomske podrške porodicama u svrhu povećanja porodičnih prihoda i poboljšanja socio-ekonomskih prilika porodica u cjelini,
 • Podrška u procesu ekonomske samostalnosti porodice koja je korisnik projekta,
 • Osiguranje kvalitete implementacije projektnih aktivnosti,
 • Konstantno praćenje, samovrednovanje, korigiranje i izvještavanje o napretku projekta za donator, korisnike I ključne partnere,
 • Zastupanje organizacije sa drugim relevantnim lokalnim i regionalnim akterima, uključujući vladin i nevladin sektor.
 • Neophodne kvalifikacije i kompetencije

Za poziciju Projekt menadžera, potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS tehničkog ili društvenog smjera, prednost imaju kandidati sa završenim ekonomskim ili poljoprivrednim fakultetom,
 • Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u okruženju menadžmenta projekata,
  Dokazano znanje i iskustvo u oblasti Upravljanja projektnim ciklusom i projektnom menadžmentu, iskustvo u direktnom radu sa korisnicima projektnih aktivnosti će se smatrati prednošću,
 • Vještine prezentiranja, izvještavanja i poslovnog komuniciranja,
 • Aktivno znanje i korištenje engleskog jezika; poznavanje njemačkog jezika se smatra dodatnom prednošću,
 • Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka i preuzimanje incijative,
 • Spremnost na rad u multidisciplinarnom timu,
 • Spremnost na dinamičan rad i dodatne zadatke
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 • Položen vozački „B“ kategorije sa minimalno dvije godine vozačkog iskustva.

Oglas ostaje otvoren do 1.12.2017. godine.

Detaljne prijave na konkurs (Prateće pismo i CV) na engleskom jeziku poslati na sljedeću adresu ili e-mail:
SOS-Kinderdorf International
Semira Frašte bb
71000 Sarajevo
ili na e-mail
[email protected]

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Više informacija i prijava

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments