SOS Dječija sela: Otvoren konkurs za pozicije u Projektu Jačanje porodice u Maglaju i Srebrenici

8 mar
Rok prijave 15.03.2016

Organizacija SOS Dječija sela u BiH od 2015. implementira Projekat jačanja porodice u Srebrenici i Maglaju. Glavni cilj projekta je prevencija odvajanja djece od njihove porodice porijekla, te povećanje kvalitete života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične. Projekat pruža usluge djeci i roditeljima, te ojačava kapacitete profesionalaca u lokalnoj zajednici u cilju ostvarivanja sveobuhvatnog pristupa podrške porodici.

Za potrebe realizacije planiranih aktivnosti Projekta Jačanja porodice u Srebrenici i Maglaju, neophodni su psiholozi, sa iskustvom u radu sa roditeljima, djecom, mladima i profesionalcima iz zajednice.

Zadaci i odgovornosti

1. Učešće u izradi godišnjeg plana rada, timsko rješavanje tekućih problema, psihološka procjena članova porodice, psihološko savjetovanje i/ili terapija, priprema programa individualnog i grupnog rada sa svim članovima porodice, pomoć koordinatoru u domeni kontakata sa potencijalnim i postojećim partnerima, kreativan doprinos obogaćivanju sadržaja projekta i aktivno učešće u svim aktivnostima u Projektu jačanja porodice i SOS Programu.
2. Planiranje i implementiranje, samostalno ili sa saradnicima, aktivnosti predviđenih Razvojnim planovima porodica, a koje su u skladu sa zanimanjem (psiholog). Izrada i redovno dopunjavanje dokumentacije propisane procedurom Vođenja slučaja, redovno ažuriranje Programske baze podataka, izvještajni i konsultativni sastanci sa case managerim-a (voditeljima slučaja) u Centru za socijalni rad i drugim partnerima.

Pozicija obuhvata sljedeće oblasti:

 • Istraživanje potreba i interesovanja djece, mladih i roditelja
 • Kreiranje programa i radionica za djecu, mlade i roditelje
 • Kreiranje edukativnih i drugih programa i radionica za roditelje
 • Rad sa porodicama uključenim u Projekat jačanja porodice po procedurama za Vođenje  slučaja
 • Saradnja sa profesionalcima na SOS Programu u svrhu profesionalne podrške i angažmana u skladu sa zanimanjem (psiholog)
 • Saradnja sa školama i drugim partnerima i pružateljima usluga
 • Organiziranje izleta i posjeta kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama
 • Priprema istraživačkih i drugih izlaganja sa svrhom prezentacije projekta

Pored općih zakonskih uslova, kandidati koji se prijavljuju na Oglas trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 •  VSS, završen fakultet društvenog smjera – psihologija
 •  Poznavanje rada na računaru (MS Office)
 •  Položen vozački ispit B kategorije
 •  Aktivno znanje i korištenje engleskog jezika
 •  Poznavanje grupne dinamike i rada sa djecom, tinejdžerima i roditeljima

Dodatne informacije i prijavu možete pronaći ovdje.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin