SOS dječija sela oglas za posao: Pravni savjetnik/ca za socijalnu zaštitu

19 mar
Rok prijave 26.03.2019

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:

Podrška izradi Zakona o socijalnim uslugama u FBiH i standarda socijalnih usluga, jačanje kapaciteta profesionalaca u socijalnoj zaštiti i analiza Zakona o socijalnoj zaštiti u FBiH

Generalni ciljevi i aktivnosti

 • Pružanje podrške implementaciji projektnih aktivnosti i koordiniranje sa relevantnim partnerima (entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva, centri za socijalni rad i relevantne NVO);
 • Redovno informiranje i koordiniranje na tehničkom nivou između SOS CV BiH i entitetskih ministarstava, te drugim partnerima na kantonalnom i lokalnom nivou;
 • Vođenje procesa, u uskoj koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i SOS CV BiH, mapiranja pružaoca socijalnih usluga u FBiH, izrada izvještaja, prezentacija istog radnoj grupi, prikupljanje komentara radne grupe i finaliziranje izvještaja Mapiranja socijalnih usluga u FbiH;
 • Pružanje stručne i tehničke podrške Radnoj grupi za izradu standarda socijalnih usluga u FBiH, edukacija profesionalaca o primjeni standarda socijalnih usluga;
 • Pružanje podrške radnoj grupi za izradu prednacrta Zakona o socijalnim uslugama u FBiH, praćenje procesa izrade procjene uticaja Zakona o socijalnim uslugama, davanje komentara i sugestija na izvještaj pripremljen od strane RG i drugih vladinih tijela ( kao npr. Federalno ministarstvo finansija, Generalni sekretarijat Vlade FBiH);
 • Vođenje procesa javnih konsultacija o prednacrtu Zakona o socijalnim uslugama u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i drugim relevantnim partnerima (kantonalna ministarstva, centri za socijalni rad, NVO i dr.);
 •  Jačanje kapaciteta profesionalaca u primjeni standarda socijalnih usluga;
 • Izrada kvartalnih i mjesečnih akcionih planova – u koordinaciji sa projektnim timom;
 • Priprema izvještaja na bosanskom i engleskom jeziku

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • VSS diplomirani pravnik;
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Iskustvo u koordiniranju i razvijanju saradnje sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima socijalne politike, ostalim vladinim institucijama;
 • Iskustvo u izradi legislativnih dokumenata i iskustvo u procesu izrade procjene uticaja za izradu Zakona;
 • Visok nivo poznavanja legalnih okvira, standarda i metodologija u oblasti socijalnih usluga;
 • Ekspertiza i iskustvo u oblasti dječijih prava, ljudskih prava, gender jednakosti, socijalne inkluzije;
 •  Iskustvo u organiziranju i vođenju fokus grupa, treninga i diskusija, te iskustvo u pisanju izvještaja;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Jako izražene komunikacijske sposobnosti i spremnost za rad u timu;
 • Odlične sposobnosti za organiziranje i planiranje;
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Oglas ostaje otvoren do 26.marta 2019. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na sljedeću adresu SOS-Kinderdorf International, Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo ili e-mail: [email protected] sa naznakom „Aplikacija za poziciju PRAVNI SAVJETNIK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

(Visited 156 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments