SOS Dječija sela: Konkurs za poziciju- Stručnjak/inja za obrazovanje mladih

16 dec

Organizacija SOS Dječija sela u BiH implementira Program za ekonomsko osnaživanje i jačanje mladih (YEEP) u Programu SOS Dječije selo Sarajevo. Cilj programa je pružiti usluge mladim osobama kroz servise u oblastima ekonomskog jačanja i osnaživanja mladih za pristup tržištu rada, te direktni razvoj ekonomskih, socijalnih i životnih vještina kao osnova za ekonomsko osnaživanje i lakši pristup tržištu rada.

Cilj pozicije:
Stručnjak/inja za obrazovanje mladih je odgovoran/na za provođenje radionica na temu životnih vještina i zapošljivosti mladih, za analizu potreba mladih za neformalno obrazovanje, te prikupljanje informacija i analizu ponuda u oblasti neformalnog obrazovanja u lokalnoj zajednici i organiziranje ovih aktivnosti za mlade. Prikuplja informacije i informiše mlade o mogućim programima stipendiranja. Odgovoran/na je za proces profesionalne orijentacije, kao i usmjeravanje mladih na potencijalne programe dokvalifikacije i prekvalifikacije u skladu sa potrebama tržišta rada.

Zadaci i odgovornosti:
* Pruža podršku Projekt menadžeru u implementaciji projekta u skladu sa njegovim dizajnom i logičkim okvirom;
* Učestvuje u definisanju kriterija za odabir korisnika projekta;
* Učestvuje u izradi Individualnih razvojnih planova korisnika projekta;
* Osmišljava i provodi obuke na temu životnih vještina i zapošljivosti mladih;
* Prikuplja informacije o ponudi neformalnog obrazovanja u BiH;
* Prikuplja informacije o mogućnostima stipendiranja za mlade;
* Analizira potrebe mladih, i po potrebi ih upućuje ih na programe dokvalifikacije i prekvalifikacije;
* Provodi profesionalnu orijentaciju za korisničku grupu;
* Pomaže u obavljanju svih drugih aktivnosti Programa;
* Sarađuje sa timom CVP Sarajevo i odgovara za realizaciju aktivnosti Koordinatoru/ici Servisa za mlade.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

Pored Zakonom propisanih općih uslova, od kandidata/kinje se očekuje da ispunjava sljedeće posebne uslove:
* VSS društvenog smjera,
* Odlično poznavanje sektora obrazovanja s posebnim naglaskom na obrazovanje mladih
* Najmanje 3 godine radnog iskustva u radu na sličnim poslovima,
*Najmanje 2 godine radnog iskustva u radu sa mladima,
Dobro poznavanje ključnih aktera u oblasti neformalnog obrazovanja mladih
Odlično znanje engleskog jezika (usmeno i pismeno),
Odlično poznavanje rada na računaru,
Dokazano znanje i iskustvo u oblasti Upravljanja projektnim cik klusom i projektnom menadžmentu,
* Položen vozački „B“ kategorije i dvije godine vozačkog iskustva

Oglas ostaje otvoren do 22. decembar 2016. godine.

Prijave sa biografijom (motivaciono pismo i CV) slati na e-mail: [email protected] ili dostaviti putem pošte na adresu: SOS-Kinderdorf International, Semira Frašte bb, 71000 Sarajevo
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.
Više informacija:http://sos-ds.ba/pozicije

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments