Societal Transformation and Reconciliation: Interaktivna radionica “Kako prepoznati govor mržnje?”

23 dec
Rok prijave 12.01.2018

Organizacija: U sklopu projekta Societal Transformation and Reconciliation (STaR) koji za cilj ima uspostvaljanje grupe mladih lidera u izgradnji mira u svojim zajednicama ali i šire, te davanju doprinosa stvaranju i održavanju međureligijskog pomirenja, koji finansira USAID a implementira Karuna centar za izgradnju mira u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Udruženjem za dijalog u porodici i društvu “Mali koraci”, Centrom za izgradnju mira i PRONI – Centar za omladinski razvoj, organizuje se interaktivna radionica “Kako prepoznati govor mržnje?” u cilju prepoznavanja i suzbijanja pojave govora mržnje u javnom prostoru.

Ciljna skupina: Mladi ljudi sa područja općina/gradova Stolac, Bijeljina, Velika Kladuša, Olovo, Sokolac, Jajce, Banja Luka, Doboj, Mostar i Sarajevo od 18 do 26 godina, zainteresovani za temu govora mržnje, medija i jezika, kao i studenti/ce srodnih nauka ovim temama. 20 osoba ukupno radit će individualno ali i u grupama.

Ciljevi i sadržaj: Govor mržnje kao pojava i oblik diskriminacije, ali i kao vrsta krivičnog djela unutar krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini je tema koja se nedovoljno zastupa, posebno među mladima. Digitalizacijom medija i sve češće pojavljivanje novih portala te nedovoljnih kapaciteta za praćenje sadržaja na istim, govor mržnje je česta pojava kako u objavama portala, tako i na društvenim mrežama. Također će se razgovarati i o pojavi govora mržnje u štampanima i elektronskim medijima, kao i generalno ove pojave u javnom prostoru. Poseban fokus radionice će biti na prepoznavanju govora mržnje a i samog prijavljivanja slučajeva nadležnim institucijama.

Ciljevi ove radionice su:

-edukacija o tome šta definiše govor mržnje
-obučavanje učesnika/ca za prepoznavanje govora mržnje
-ubučavanje učesnika/ca o prcedurama prijavljivanja govora mržnje
-monitoring javnog govora nakon radionice
-stvaranje svijesti mladih ljudi o tome kako govor mržnje utiče na društvo
na koji način govor mržnje diskriminira pojedince ili grupu i njegove kratkoročne i dugoročne posljedice
-stvaranje raznovrsne grupe mladih ljudi koja će se ujediniti u borbi protiv govora mržnje

Predavači/ce će biti novinari/ke, pravnici/e, univerzitetski profesori/ce, aktivisti/kinje i drugi stručnjaci iz srodnih oblasti koji na kvalitetan način mogu prenijeti svoja iskustva i znanja.

Logističke informacije: Troškovi hrane i osvježenja za svih 20 učesnika/ca će biti obezbijeđeni od strane organizatora. Troškovi prijevoza i smještaja za učesnike/ce izvan Sarajeva će biti obezbijeđeni od strane organizatora.

Ako ispunjavate uslove i zainteresovani ste za učešće u ovoj radionici, molimo da downloadujete i ispunite ovu PRIJAVU i pošaljete e-mail sa naslovom “Prijava na radionicu govor mržnje” na adresu [email protected] do srijede, 12.01.2019. godine. Prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće biti uzete u obzir.

NAPOMENA: Kriterij za odabir učesnika/ca biti će njihova motivacija za učešće i interesovanje za temu govora mržnje, a iskustvo povezano sa medijima je poželjno. Učesnici/e koji budu odabrani će biti obaviješteni/e do petka 14.01.2019. godine gdje će dobiti preliminarni program radionice.

Datum: 17-20.01.2019.

Mjesto održavanja: Hotel Italia, Sarajevo

(Visited 216 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments