SIPA: Oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac

16 aug

SIPA je objavila javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac.

Državna agencija za istrage i zaštitu prima 18 kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, sa najmanje IV stepenom školske spreme, kako slijedi:

1.ODJELJENJE ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

a) Policijski službenik u Odsjeku za zaštitu (2 izvršioca)

2.SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

a) Policijski službenik za operativni nadzor u Odsjeku za operativno-tehnički nadzor i informatičku podršku (10 izvršilaca)

b) Policijski službenik za protiveksplozivnu zaštitu u Odsjeku za protivdiverzionu, protiveksplozivnu i tehničku zaštitu (1 izvršilac)

c) Policijski službenik za osiguranje sjedišta Agencije u Operativno-komunikacionom odsjeku (5 izvršilaca)

Prijava na Oglas podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u sjedištu Državne agencije za istrage i zaštitu ili na web stranici www.sipa.gov.ba, a ista se predaje u zatvorenoj koverti neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem pošte.

Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.

Popunjen prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

  • Državna agencija za istrage i zaštitu  ul. Nikole Tesle broj 59, 71123 Istočno Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“

Sve dodatne informacije, uslove, dokumentaciju i prijavni formular možete pronaći ovdje.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments