SBK: Konkurs za prijem volontera u kantonalnim organima uprave

15 nov
Rok prijave 30.11.2017

Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje javni poziv za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave.

Radi stručnog osposobljavanja za samostalani rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na period najduže godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem osobasa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stupanj stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja, iz sljedećih stručnih područja:

– Pravo,
– Ekonomija,
– Mašinstvo,
– Elektrotehnika,
– Informatika,
– Građevinarstvo,
– Geologija/geodezija,
– Arhitektura,
– Prostorno uređenje,
– Rudarstvo,
– Metalurgija (metali, nemetali)
– Saobraćaj,
– Hemijska tehnologija,
– Ekologija,
– Sanitarni inženjering,
– Poljoprivreda,
– Šumarstvo,
– Prehrambena tehnologija,
– Hortikultura,
– Veterinarstvo,
– Socijalni rad,
– Novinarstvo,
– Kriminalistika,
– Politologija,
– Obrazovanje (pedagog, psiholog, edukator – rehabilitator, socijalni pedagog, sociolog),
– Stomatologija,
– Farmacija,
– Medicina (doktori, radiologija, mikrobiologija, laboranti, genetičari, sestre, viši tehničari, zioterapeuti i drugog zdravstvenog smjera),
– Specijalne namjene (vojska, policija),
– Inžinjeri zaštite,
– Sport,
– Tekstil i obućarstvo,
– Umjetnička zanimanja (kipar, slikar, glumac),
– Teolog – Filozof,
– Bibliotekar,
– Komunikologija.

Na Javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete:

  • da su državljani Bosne i Hercegovine
  • da su stariji od 18 godina
  • da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
  • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
  • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj webstranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Dokumentaciju, napomene, uvjete i sve druge informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments