Save the Children: Asistent/asistentica za unos podataka

8 okt

Save the Children je vodeća nezavisna organizacija za djecu u svijetu. Vizija Save the Children-a je svijet u kojem svako dijete ima pravo na preživljavanje, zaštitu, razvoj i učešće. Misija Save the Children-a je inspirisanje novina u načinu na koji svet tretira djecu i postizanje trenutne i trajne promjene u životima djece.

Imajući u vidu potrebe i prava djece, kao i situaciju u regiji, Save the Children i njene partnerske organizacije rade zajedno na poboljšanju situacije za djecu u sljedećim oblastima: dječja prava, pravo na obrazovanje, prava na zaštitu od nasilja, izrabljivanja i zanemarivanja i prava djece u vanrednim situacijama. U rješavanju najosjetljivijih pitanja koja najviše pogađaju djecu, posebno djecu iz ranjivih i marginaliziranih grupa, mi svoje aktivnosti provodimo u saradnji sa organizacijama civilnog društva, vladinim institucijama i dječjim grupama, od lokalnog do državnog nivoa.

Save the Children na sjeverozapadnom Balkanu (SCiNWB), sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH), provodi svoje aktivnosti u tri zemlje: BiH, Srbija i Crna Gora i podržava realizaciju regionalnih inicijativa na području jugoistočne Europe.

OBRAZLOŽENJE
Jedan od ključnih prioriteta organizacije Save the Children je jačanje kapaciteta partnerskih organizacija kao i profesionalaca u oblastima kako bi se unaprijedio kvalitet servisa i usluga za djecu u stanju potrebe kao i ostvarivanje prava djece u širem smislu. U skladu s tim Save the Children realizira veliki broj obuka (edukacija, treninga i seminara) za profesionalce iz vladinog i nevladinog sektora angažiranih u oblastima koje su ključne za unapređenje ostvarivanja prava djeteta. Kvalitetna analiza realiziranih obuka i ostvarenog napretka u razumjevanju a kasnije i u primjeni znanja stečenog tokom obuka koje organizira Save the Children je od ključnog značaja za kontinuirano unapređenje kvalitete obuka koje organiziramo, ali i zbog donošenja odluka o programskim prioritetima u narednom periodu.

OPIS POSLA
Asistent/ica je dužan/na, u skladu sa svojim stručnim kompetencijama i profesionalnom iskustvom te specifičnim znanjem, obavljati posao unosa podataka za potrebe Save the Children MEAL odjela, u skladu sa dogovorenim planom i dinamikom.

Specifični poslovi i zadaci istraživača:

 • preuzima te odgovorno profesionalno rukuje sa istraživačkim materijalima (upitnici korišteni tokom obuka različitih stručnjaka) što potvrđuje potpisivanjem odgovarajaće potvrde;
 • vrši unos podataka sa originalnih upitnika u SPSS ili Excel bazu organizacije Save the Children u skladu sa uputama detaljnim instrukcijama;
 • odgovorno i savjesno rukuje materijalima svih treninga/edukacija/seminara koje oraganizira i/ili finansira organizacija Save the Children;
 • redovno izvještava MEAL Specialist-a u skladu sa planiranom dinamikom i obimom posla;
 • odgovorno i profesionalno postupa  sa povjerljivim istraživačkim podacima garantirajući anonimnost svakog pojedinca te svih podataka istraživanja.

KVALIFIKACIJE/STRUČNA SPREMA I ISKUSTVO

 • Univerzitetska diploma (oblast društvenih nauka);
 • iskustvo u istraživačkom radu i istraživačkim projektima;
 • iskustvo unosa podataka u baze;
 • iskustvo u radu sa statističkim programima za obradu podataka;
 • poželjno iskustvo rada i/ili volontiranja u Bosni i Hercegovini.

Vještine i sposobnosti:

 • analitičke vještine;
 • komunikacijske;
 • sposobnost rada u timu;
 • sposobnost samostalnog rada;
 • odlično poznavanje rada u Windows i Android OS.

PERIOD TRAJANJA ZADATKA:
Angažman asistenta odnosi se na periodu do kraja 2016. godine. Obim posla i dinamika rada će biti detaljno dogovorena sa odabranim kandidatom.

PODRUČJE RADA:
Asistent/ica će raditi na području Kantona Sarajevo, od kuće odnosno u prostorijama organizacije Save the Children po potrebi.

BUDŽET
Asistentu/ica treba dostaviti iznose naknade koju očekuje u okviru angažmana, uz navođenje valute (obavezno KM). Potrebno je jasno napisati pojedinačnu cijenu za svaku stavku.

Stavke za koje je individualno potrebno ponuditi cijenu su sljedeće:

Unos različitih vrsta pitanja (po jednom pitanju)

 • Otvoreno pitanje (unos u bazu) – navedite cijenu u KM
 • Kodiranje otvorenog pitanja  – navedite cijenu u KM
 • Zatvoreno pitanje  – navedite cijenu u KM
 • Zatvoreno pitanje višestrukog odgovora  – navedite cijenu u KM
 • Zatvoreno pitanje – rangovi  – navedite cijenu u KM

PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA
Formalna ponuda za angažman treba da sadrži:

 • biografiju, uz istaknute reference (navedene pod stavkom 4. ovog opisa poslova) na sličnim angažmanima;
 • budžet  sa navedenim cijenama (navedene pod stavkom 7. ovog opisa poslova).

Molimo Vas da pošaljete formalni izraz interesa za angažman na email [email protected] najkasnije do 17.10.2016. godine.

Nijedno pravno lice, koje radi na bilo kojem zadatku za ili u ime Save the Children-a ne smije ni na bilo koji način biti uključeno ili povezano sa zlostavljanjem ili iskorištavanjem djece, kako je navedeno u Politici očuvanja sigurnosti djeteta Save the Children-a.

Više informacija možete pronaći ovdje.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin