Save the Children: Anketari na području Bosne i Hercegovine

18 nov
Rok prijave 20.11.2018

O ORGANIZACIJI SAVE THE CHILDREN

Save the Children vjeruje da svako dijete zaslužuje budućnost. U zemljama sjeverozapadnog Balkana radimo svaki dan kako bismo za djecu osigurali zdrav početak života, priliku za učenje i zaštitu od nasilja. Kada se pojave krize i kada su djeca najranjivija, mi smo uvijek među prvima koji dođu pomoći i među posljednjima koji odlaze. Mi osiguravamo da se odgovori na specifične potrebe djece i da se njihov glas čuje. Postižemo dugotrajne rezultate za milione djece, uključujući onu djecu do koje je najteže doći. Dajemo sve od sebe za djecu – svaki dan i u vrijeme kriza – transformišući njihove živote i budućnost koja je pred nama.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu dosadašnjih iskustava, prethodnih istraživačkih projekata te strateškog opredjeljenja za planiranje programa i projekata temljenih na egzaktnim naučnim činjenicama, kreiran je plan za unapređenje istraživačkih kapaciteta organizacije Save the Children. Organizacija Save the Children objavljuje poziv za „roster“, za formiranje baze anketara i asistenata za unos podatka iz oblasti koje su relevantne za rad ove organizacije.

OPIS POSLA

Anketar je dužan, u skladu sa svojim stručnim kompetencijama i profesionalnom iskustvom te specifičnom znanju usvojenom tokom edukacije koju organizira Save the Children, aktivno sudjelovati u realizaciji istraživanja i prikupi upitnike koje će popunjavati djeca i/ili odrasli u osnovnim i srednjim školama.

Specifični poslovi i zadaci istraživača:

 • sudjeluje na treningu terenskih istraživača koji će voditi stručno osoblje organizacije Save the Children;
 • preuzima te odgovorno profesionalno rukuje sa istraživačkim materijalima (upitnici za istraživanje i drugi dodatni materijali i/ili oprema) što potvrđuje potpisivanjem odgovarajaće izjave;
 • organizira i realizira terenske posjete osnovnim i/ili srednjim školama tokom istraživačkog-terenskog rada u kantonu u kojem bude angažiran;
  brine o pravilno popunjenim upitnicima koje popunjavaju djeca i/ili odrasli;
 • prikuplja sve informacije i podatke sa terena;
 • svakodnevno izvještava terenskog koordinatora (koristeći link KOBO Toolbox Humanitarian aplikacije) o planiranim i završenim dnevnim aktivnostima koristeći kraći dnevni izvještaj koji sadrži osnovne podatke o dnevnim realiziranim aktivnostima;
 • osigura da svako dijete može sudjelovati u istraživanju samo uz pisani pristanak roditelja;
 • osigura da svaka osoba dobrovoljno sudjeluje u istraživanju;
 • odgovorno i profesionalno postupa sa povjerljivim istraživačkim podacima garantirajući anonimnost svakog djeteta te svih podataka istraživanja.

KVALIFIKACIJE/STRUČNA SPREMA I ISKUSTVO

 • studenti nekog od univerziteta u Bosni i Hercegovini (društveni smjer);
 • univerezitetska diploma nekog od univerziteta u Bosni i Hercegovini (društveni smjer);
 • radno iskustvo u minimalno jednom istraživačkom radu i projektima sa djecom i/ili mladima.

Vještine i sposobnosti:

 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti;
 • sposobnost rada u timu;
 • sposobnost samostalnog rada;
 • odlično poznavanje rada u MS Office, Android OS.

Dodatni uslovi:

Preporuka univerzitetskog profesora Odsjeka koji je student pohađa/o.

PERIOD TRAJANJA ZADATKA

Angažman anketara odnosi se na projektne istraživačke aktivnosti koje organizacija realizuje. Obim posla i dinamika rada će biti detaljno dogovorena sa odabranim kandidatom.

LOKACIJA RADA

Istraživači će raditi na području kantona u kojem će biti angažiran kao dio kantonalnog istraživačkog tima prikupiti unaprijed predviđeni broj upitnika.

BUDŽET

Sva materijalna i finansijska sredstva će obezbijediti organizacija Save the Children sa sjedištem u Sarajevu.

Navedeni troškovi uključuju:

 • putne troškove istraživača;
 • komunikacijske troškove istraživača;
 • dnevnice i plaćeni angažman svakog istraživača;
 • troškove pripreme i štampanja istraživačkih materijala.

PRIJAVLJIVANJE I PROCEDURA PRIPREME PONUDA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Kopiju univerzitetske diplome ili potvrdu o studiranju;
 • Motivacijsko pismo;
 • Biografiju.

Molimo Vas da pošaljete formalni izraz interesa za angažman na email [email protected] najkasnije do 20.11.2018.

Nijedno pravno ili fizičko lice, koje radi na bilo kojem zadatku za ili u ime Save the Children-a ne smije ni na bilo koji način biti uključeno ili povezano sa zlostavljanjem ili iskorištavanjem djece, kako je navedeno u Politici očuvanja sigurnosti djeteta Save the Children-a.

Location: Bosnia and Herzegovina

Contract – Part-Time

Closing date: Monday 19 November 2018

All jobs close at midnight UK time on the date specified

(Visited 518 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments