Sarajevo: Otvorene prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu

18 jul
Rok prijave 27.07.2018

Kanton Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, uz podršku Ekonomskog instituta Sarajevo, i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresovane studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, kao i nezaposlene osobe sa diplomom Univerziteta u Sarajevu registrovane na Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

Kroz Inkubator, YEP i Kanton Sarajevo učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registraciji i razvoju biznisa. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim za to identificira potreba. Prijave za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja je moguće predati do 27.07.2018. godine do 16:00 sati, i to elektronskim putem na e-mail: [email protected].

Info sesije na kojima će biti prezentirani detalji projekta organizovat će se kako slijedi:

  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu dana 17.07. u 10:00 sati, E-net sala;
  • Kampus – ETF dana 18.07. u 10:00 sati, sala 1;
  • Mašinski fakultet dana 19.07. u 10:00 sati, sala 101.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja vezano za učešće u ovom javnom pozivu, možete se obratiti na naprijed navedeni e-mail, kao i na kontakt telefon broj: 033 550 400, svaki radni dan u periodu od 8:00 – 16:00 sati.

Podnosioci/ciljne grupe – Ovaj javni poziv otvoren je za prijave:

  • studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija;
  • nezaposlenim osobama sa diplomom Univerziteta u Sarajevu,
  • registrovanim na Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Uslovi za učešće su:

  • Da imate poslovnu ideju koju želite da pokrenete i uspostavite formalni biznis ili ako posjedujete neformalnu (neregistrovanu) djelatnost i želite da je formalizujete/registrujete;
  • Da pripadate jednoj ili više ciljnih grupa (vidi dolje);
  • Ako posjedujete minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovne aktivnosti;
  • Tehničko ili zanatsko znanje i druge vještine neophodne za obavljanje predmetne djelatnosti.

Postupak prijave – prijave je moguće podnijeti u periodu od 11.07. – 27.07.2018. godine, ispunjavanjem odgovarajućeg Prijavnog formulara za YEP Inkubator poslovnih ideja (u prilogu). Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u elektronskoj formi, na email adresu: [email protected].

Za više informacija o pozivu možete se obratiti putem e-maila: [email protected] ili na telefon 033 550 400.

Dokumenti:
PDF icon Prijavni formular

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments