Sarajevo: Saradnik za opće, pravne i kadrovske poslove – pripravnik

16 maj
Rok prijave 17.05.2019

Agencija AdiX Events d.o.o. je osnovana u martu 2018. godine u Sarajevu i bavi se organizacijom događaja, marketingom i konsaltingom. Specijalizirani smo za tržište Kantona Sarajevo sa strateškom misijom da se širimo i van navedenog područja, što smo i otpočeli.

Za potrebe službi pravnih i administrativnih poslova koje će AdiXovu ideju sprovesti u djelo i načiniti event menadžment zanimljivijim i konkurentnijim na ovim prostorima, raspisujemo oglas za poziciju:

Stručni saradnik za opće, pravne i kadrovske poslove (Pripravnik) – 1 izvršilac

Rok za prijavu: 17.05.2019.
Lokacija rada: Sarajevo

Usavršit ćete vještine, naučit ćete poslove iz naših nadležnih službi u koje spada:

 • zastupanje i predstavljanje Firme i imovinsko-pravna zaštita, sastavljanje svih vrsta tužbi, žalbi, prigovora, ugovora i drugih podnesaka, izrada elaborata pravnog karaktera,
 • izrada i usklađivanje općih akata, obezbjeđenje sprovodenja zakonskih i drugih propisa, zaštita ekonomskih i drugih interesa Firme,
 • davanje ocjene i objašnjenja zakonitosti i pravne valjanosti svih normativnih akata i odluka direktora,
 • opsluživanje i pripremanje sastanaka sa uposlenicima, sazivanje sastanaka, vođenje zapisnika, davanje stručnih savjeta i prijedloga, izrada odluka, zaključaka, preporuka,
 • uspostavljanje evidencije kadrova, planiranje kadrova, predlaganje i unaprijeđenje kadrovske politike, organiziranje kadrovske funkcije,
 • planiranje i programiranje radnog vremena, odmora i odsustva, prestanak radnog odnosa, zaštita prava radnika, pružanje pravne pomoći službama i radnicima Društva, vođenje svih vrsta postupaka iz oblasti disciplinske i materijalne odgovornosti, radnih odnosa, ostali poslovi iz oblasti radnih odnosa,
 • primanje, pregledanje, raspoređivanje, evidentiranje i dostavljanje u rad akata, odnosno predmeta,
 • drugi poslovi iz registrirane djelatnosti Firme koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug općih, pravnih i kadrovskih poslova.

Zahtjevi i uslovi:

 • Da ste prijavljeni i da se nalazite na evidenciji lokalnog zavoda za zapošljavanje/biroa u okviru Kantona Sarajevo još od prije 11.02.2019.
 • VSS – završen pravni fakultet
 • Da nemate radnog iskustva u pravnoj struci za koju ste se školovali
 • Želja za napredovanjem, učenjem i razvijanjem vještina pravnih i „office“ poslova kako bi sutra bili konkurentniji na tržištu rada
 • Strpljenje i želja za rad sa ljudima
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjan napredni nivo)
 •  Sposobnost za samostalno, kreativno i proaktivno djelovanje, kao i timski rad
 • Da je napredni korisnik Microsoft Office paketa (Word i Excel).

Naš savršen saradnik:

 • Voli raditi sa ljudima
 • Orijentisan je ka dostizanju ciljeva
 • Želi da bude dio tima, da uči nove stvari, kako bi „sutra“ bio jako poželjan ljudski resurs na tržištu rada
 • Uredno i kvalitetno obavlja radne zadatke kroz svaki njihov korak.

Ukoliko se prepoznajete, spremni smo da Vam ponudimo:

 • Mogućnost angažovanja na puno radno vrijeme, stupanje u pripravnički radni odnos na određeno vrijeme i sticanje radnog iskustva (ugovor do 12 mjeseci)
  Platu koja se zasniva na naknadi za pripravnički rad i angažmanu na puno radno vrijeme (isplaćuje se mjesečno)
 • Saradnju sa mladim timom mladih ljudi koji su „gladni“ uspjeha i proboja na tržištu
 • Odlične mogućnosti za razvoj i usavršavanje – jaka osnova za dalji razvoj karijere u oblasti prava sa širokim spektrom naučenih vještina u raznim sferama – posebno općih, pravnih i kadrovskih poslova za funkcionisanje jedne kompanije.

Ukoliko ispunjavate gore navedene uslove molimo da Vašu aplikaciju sa biografijom (CV) dostavite putem Facebook opcije „Apply now/Apliciraj“ ispod oglasne slike ili Email-om na [email protected].

Lokacija: Sarajevo
Broj pozicija: 1
Datum objave: 06.05.2019.
Trajanje oglasa: 12 dana (ističe 17.05.2019.)

(Visited 195 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević