ReLOaD Tuzla – Poziv za finansiranje projekata

11 sep
Rok prijave 03.10.2017

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projektu Regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu (ReLOaD) – Tuzla

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama.

Odabrano je prvih 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizirati aktivnosti u Bosni i Hercegovini i to su (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

Grad Tuzla i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Tuzle iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 • Socijalna zaštita
  Unapređenje kvaliteteživota građana treće životne dobi;
  Prevencija nasilja nad ženama;
  Socijalno uključivanje djece i osoba sa invaliditetom.
 • Zapošljavanje, poduzetništvo i rad sa mladima
  Edukacije mladih o poduzetništvu i razvijanje programa samozapošljavanja;
  Kreiranje modela podrške zapošljavanju mladih;
  Zapošljavanje socijalno marginaliziranih osoba.
 • Razvoj i promocija turističkih potencijala Tuzle
  Razvoj turističkih potencijala Grada Tuzla;
  Promocija turističke ponude Grada Tuzla
 • Unapređenje kulture, kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
  Razvoj kulturne industrije;
  Promocija umjetničkog stvaralaštva na područjuGrada Tuzle.
 • Unapređenje sportskog ambijenta na području Grada Tuzla
  Očuvanje tradicije sportskih vrijednosti kroz promociju sportskih rezultata
  Stvaranje preduslova za omasovljenje sporta uz edukaciju sportskih radnika i unapređenje sportskih vještina kod sportista
  < >Edukacija stanovništva u oblasti očuvanja okoliša, primarne selekcije otpada i čuvanja javnih površina
  Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu decembar 2017. – decembar 2018. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Grad Tuzlu se može preuzeti od 06. septembra (Javni poziv je otvoren do 03. oktobra 2017. godine) na zvaničnoj stranici www.grad.tuzla.ba, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: [email protected]; [email protected] ili lično preuzimanjem u Gradskoj upravi Tuzla, kancelarija br. 221, ZAVNOBiH-a 11, Tuzla, Bosna i Hercegovina.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici grada Tuzle www.grad.tuzla.ba

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ bit će održan u Gradskoj upravi Tuzla 18. septembra 2017. godine, u periodu od 10 do 12 sati u Sali za sastanke u prizemlju Gradske uprave. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 27. septembra 2017. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set kojeg čine tri (3) primjerka obavezne dokumentacije i jedan primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku te jedan elektronski primjerak (CD ili USB) se mora dostaviti u zatvorenoj koverti u Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u zgradi Gradske uprave tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) ili preporučenom poštom na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Grad Tuzla

ZAVNOBiH-a 11,

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 03. oktobar 2017. godine, do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici grada Tuzle (www.grad.tuzla.ba), kao i na oglasnoj ploči. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments