Raspisana dva nova poziva u sklopu programa Kreativna Europa

22 sep
Rok prijave 22.11.2017

Europska Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) je raspisala POZIV za podnošenje prijedloga projekta vezanih za podršku europskim projektima suradnje u vezi sa Europskom godinom kulturne baštine 2018.

Kroz ove projekte se mogu finansirati aktivnosti koje se fokusiraju na interakciju međukulturnog nasljeđa i drugih formi materijalnih, nematerijalnih i digitalnih i drugih sektora koji moraju biti u odnosu sa kultunim i kreativnim sektorom.

Projekt se mora realizirati između siječnja/januara i rujna/septembra 2018.

Glavni cilj projekta programa je podrška europskim projektima suradnje vezanih uz Europsku godinu kulturne baštine 2018. čime se želi potaknuti dijeljenje i uvažavanje europske kulturne baštine koja će podići svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednostima koja će ojačati osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru, navodi se u pozivu projekta.

“Dva glavna cilja projekta su jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkom europskom prostoru kao i promocija kulturnog nasljeđa kao izvora ispiracije za umjetničkog suvremeno stvaralaštvo i inovacije koje će ojačati interakciju među drugim kulturnim i kreativnim sektorom”, navodi se u pozivu projekta.

Kroz ovaj projekt se ne mogu financirati aktivnosti koje se odnose na istraživanja vezana za kulturno nasljeđe niti organizaciju konferencija, izložbi, radionica u smislu glavnih aktivnosti projekta. S druger strane, ove aktovnoszi mogu biti pomoćne u sklopu projekte.

Prihvatljivi podnositelji prijava su europski kulturni operatori koji djeluju u kulturnom i kreativnom sektoru, a koji posluju u jednoj od zemalja koje sudjeluju u podprogramu za kulturu.

Voditelj projekta mora imati najmanje dvije godine iskustva na datum roka za podnošenje prijava.

Kao glavni voditelji projekta nisu prihvatljive visokoškolske ustanove (uključujući, ali ne ograničavajući se na sveučilišta) i srodnih istraživačkih orijentacija, udruga ili organizacija; istraživačke institucije i / ili organizacije, zaklade ili udruge koje rade na području istraživanja;Turističke organizacije i / ili udruge.

Fizičke osobe ne mogu podnijeti zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava.

U programu mogu sudjelovati 28 država članica EU, zemlje kandidati i potencijalni kandidati koje su u procesu pristupanja EU, među kojima je i BiH kao i zemlje EFTA-e.Rok za predaju prijedloga za ovaj poziov je 18.1.2018.

PODRŠKA EUROPSKIM PROJEKTIMA SURADNJE

DRUGI POZIV iz podprograma Kreativna Europa koji je također raspisan ovih dana odnosi na podršku europskim projektima suradnje u 2018. Glavni ciljevi ovog programa su jačanje kapaciteta europskih kulturoloških i kreativnih sektora za rad na transnacionalnoj i međunarodnoj razini i promicanje transnacionalne razmjene kulturnih i kreativnih djela.

Također, njegov cilj je poboljšati pristup publike kulturnim i kreativnim radovima u EU i šire s posebnim naglaskom na djecu, mlade ljude, osobe s invaliditetom i manje zastupljene skupine. Kroz ovaj poziv će se financirati projekti koji će pridonijeti inovativnosti i kreativnosti na području kulture, primjerice testiranjem novih poslovnih modela i promicanjem inovativnih preklapanja sa drugim sektorima.

Rok za predaju prijedloga za ovaj poziv je 22.11.2017.

Više informacija.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments