Radionica: Kontroling upravljanja projektima, troškovima i prihodima

26 maj

Povećajte svoju efikasnost i postanite izvrsni u rukovođenju i kontrolingu upravljanja projektima/investicijama, troškovima i prihodima. Radionicu vodi vrhunski ekspert dr. sc. Mirna Pajević, koja svoja dokazana praktična iskustva stavlja vama na raspolaganje kroz interaktivni rad u maloj grupi.

CILJEVI RADIONICE

 • Upoznavanje sa kontrolingom vođenja i organizacije projekata/investicija, te upravljanjem prihodima i troškovima,
 • Stjecanje novih znanja sa akcentom na kvantitativne metode procjene isplativosti projekata/investicija,
 • Unaprjeđenje vještina kontrolinga, pravilnog donošenja odluka, izbora i procjene ekonomsko isplativih projekata, izvora i stope finansiranja, obračuna i procjene troškova i prihoda vezanih uz projekat,
 • Upoznavanje sa pokazateljima učinaka projekta, identifikacijom ključnih rizika i prepoznavanjem i rješavanjem potencijalnih problema iz prakse,
 • Razvijanje troškovnog i menadžerskog računovodstva.

Ovim interaktivnom radionicom ćete savladati sve neophodne vještine za kontroling vođenja projekata, upravljanje troškovima i prihodima, sa akcentom na metode procjene isplativosti projekta. Konkretnije, naučit ćete primjenu kvantitativnih modela za procjenu vrijednosti rezultata projekta, savladat ćete strategije za vođenje projekta, kao i analize i kontrole pokazatelja učinaka i prepoznavanje ranih znakova i rizika unutar organizacije. Kroz radionicu ćemo posebno obraditi pojedine kategorije troškova koje su ključne za uspjeh pojedinog projekta.

TEME RADIONICE

 • Strateške odluke i konkurentske strategije upravljanja
 • Promjene u savremenom poslovnom okruženju
 • Kontroling upravljanja projektima kroz upravljanje prihodima i troškovima
 • Troškovno i menadžersko računovodstvo
 • Alternativno poslovno odlučivanje u kontrolingu
 • Upravljanje kapitalnim izdacima
 • Trošak amortizacije, vrste i utjecaj
 • Kontroling projektne dokumentacije
 • Opravdanost i izvodivost projekata
 • Finansijska isplativost i metode procjene vrijednosti projekata
 • Kontroling troška finansiranja i analiza novčanih tokova
 • Pokazatelji učinka, analiza profitabilnosti i kontrola
 • Praktični primjeri

KOME JE RADIONICA NAMIJENJENA

Kontroling menadžerima, projekt menadžerima, zaposlenicima iz sektora/službi za kontroling, svima koji se bave finansijama i računovodstvom kako u privatnom tako i u javnom sekotoru. Radionica je također namjenjena i vlasnicima firmi i menadžerima koji žele bolje razumjeti i kontrolisati upravljanje svojim projektima.

KORISTI ZA UČESNIKE

Donošenje boljih poslovnih odluka koje će rezultirati povećanjem efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Učesnici će imati višestruke koristi od radionice, od stjecanja novih znanja do kadrovskog jačanja, usvajanja novih vještina i efikasnijeg upravljanja kontrolingom, projektima, te prihodima i troškovima. Nakon radionice smanjuje se mogućnost grešaka koje se dešavaju u praksi kao što su izbor loših i neprofitabilnih projekata i izvora finansiranja, greške u obračunu troškova i projekcijama novčanih priliva i dr. Kroz radionicu će učesnici steći sposobnost da racionalno procjene rizik, unaprijede vještine efikasne komunikacije kroz upravljanje projektima i kroz strateško donošenje odluka.

METODOLOGIJA RADA

Seminar je osmišljen kao interaktivna radionica sa maksimalno 18 učesnika te dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju, a tiče se kontrolinga, poslovnih odluka i ulaganja u različite vrste projekata, odnosno investicija. Tematika radionice je kombinacija teorije i prakse kroz niz praktičnih primjera, testova i vježbi. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na radionici učesnici će steći uvid u primjeni kontrolinga u različitim stvarnim situacijama.

Više informacija ovdje.

(Visited 178 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević