Public Speech u Zenici

30 apr
Rok prijave 03.05.2017

Public Speech je projekt koji je pokrenula Asocijacija studenata Filozofskog fakulteta. Sam projekt Public Speech se realizira u sklopu projekta SMART koji je pokrenula Unija studenata u Zenici. Cilj projekta jeste da studenti/ice kroz esej i prezentaciju predstave neki lokalni problem,i ponude rjesenje za isti. Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave na konkurs.Također Vas pozivamo da pratite ovaj događaj.

Na samom događaju će pored prijavljenih studenata biti upriličen program kulturno-zabavnog karaktera koji će predstaviti grupa ljubitelja tanga iz Zenice.

Konkurs za projekat Public Speech realizuje Unija studenata Univerziteta u Zenici u sklopu projekta SMART, te u saradnji sa Asocijacijom studenata Filozofskog fakulteta. Aktivnost je takmičarskog karaktera, a takmičari koji zauzmu prvo, drugo i treće mjesto dobit će vrijedne nagrade. Projekat će se održati 6. Maja, subota, u 18h, u Muzeju grada Zenice.

ZADATAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA:
Takmičari su dužni sastaviti esej na temu ”Lokalni problemi” koji će sadržavati 3-5 stranica, sa sažetkom od maksimalno 500 karaktera. Uz esej potrebno je napraviti Power Point prezentaciju od maksimalno 15 slajdova i temu javno prezentovati. Izlaganje mora trajati 10 minuta, a nakon toga takmičari trebaju biti spremni za pitanja i diskusiju, koja će biti u max trajanju od 5 minuta.

TEMA ZA ESEJ:
Tema treba da se tiče lokalnog problema u jednoj od navedenih oblasti: nauka, obrazovanje, kultura, zdravstvo, aktivizam, infrastruktura, ekonomija, politika, religija.

CILJ PROJEKTA PUBLIC SPEECH:
Cilj projekta Public Speech je da studenti UNZE javno predstave svoje poimanje problema lokalne zajednice, te da taj problem definišu u jednoj od navedenih oblasti i predoče ga kroz esej i prezentuju javno u Muzeju preko prezentacije. Cilj projekta je, također, da iskažu retoričku i informatičku pismenost na akademskom nivou, te kroz zaključak eseja ponude vlastito viđenje rješenje za predstavljeni problem. Kreativnost ostavljamo na slobodu samih takmičara.

UPUTE ZA PISANJE:
Da bi određeni rad bio prihvaćen, u radu se moraju ispoštovati/pratiti slijedeće stavke:

•Rad treba da sadrži naslovnu stranu (naziv univerziteta, naziv organizacione jedinice kojoj student pripada, ime i prezime studenta/autora, naziv teme, datum, i sažetak/apstrakt s ključnim riječima (ne više od pet)
•Rad treba da sadrži uvod/objašnjenje problema, razradu, i zaključak/moguće rješenje
•Rad treba da bude napisan u fontu Times New Roman, veličina fonta 12, s prorijedom 1,5
•Ukoliko rad sadrži citiranje unutar teksta, onda je potrebno odabrati određeni stil citiranja (npr APA) i držati se istog dosljedno i u referencama
•Rad treba da bude pisan akademskim jezikom, ali istovremeno razumljiv širem auditorijumu

UPUTE ZA PRAVLJENJE PREZENTACIJE:
Kod pravljenja powe rpoint prezentacije nema posebnih restrikcija, osim da prezentacija bude pregledna, da nema previše teksta, da se slova, brojevi i slike vide jasno, i da po mogućnosti sadrži animacije. Potrebno je uzeti u obzir da će prezentaciji prisutvovati mediji, članovi akademskog društva kao i kolege studenti, pa se za istu preporučuje da bude u skladu s normama pravilnog ponašanja, kao i to da se prezentacija dobro uvježba.

PRIJAVA
Prijaviti se mogu SVI studenti UNZE u dobi od 19 do 25 godina, a prijava se vrši slanjem rada na zvaničan mail projekta: [email protected]. Rok prijave je do 03.05.2017.

Pozivamo Vas da se prijavite u što većem broju!
Srdačan pozdrav,
Organizacioni tim Public Speech-a!

FB EVENT

(Visited 2 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin