Pronađi i ti svoje mjesto u timu Plavog telefona

6 nov
Rok prijave 12.11.2015

Projekat: Plavi telefon – Savjetodavna linija za djecu

Dužina volonterskog angažmana: minimalno devet mjeseci
Volonterske aktivnosti: minimalno 4 sata sedmično, na osnovu unaprijed utvrđenog volonterskog rasporeda. U dogovorenom terminu volonter/volonterka dolazi u prostorije Udruženja i angažuje se na odgovaranju na pozive na savjetodavnoj liniji. Pozivi mogu biti vezani za prijavu nasilja nad djecom, zanemarivanje djece, radnu eksploataciju i druge oblike eksploatacije djece, zatim druge teme vezane za odrastanje djece kao što su gubitak, tugovanje, međuljudski odnosi sa roditeljima, nastavnicima, drugarima, seksualnost i sl. Volonteri/volonterke daju savjete i smjernice djeci, roditeljima i stručnjacima vezano uz navedenu problematiku.

Naša očekivanja od volontera: odgovoran i savjestan odnos prema obavljanju volonterskih aktivnosti, dolazak u dogovoreno vrijeme, domišljatost i strpljenje u razgovoru sa pozivaocima, primjena tehnika razgovora usvojenih edukacijom, poštovanje Politike o zaštiti djeteta Udruženja Nova generacija, vođenje urednih evidencija poziva i prisustvovanje redovnim supervizijskim sastancima. Prednost za volonterski angažman imaju studenti humanističkih nauka, ali se mogu prijaviti svi oni studenti koji misle da bi svojim ličnim karakteristikama i afinitetima te motivacijom za usvajanje novih veština mogli da odgovore na zahteve rada savjetodavne linije. Svi volonteri/volonterke prvo prolaze intervju na kojem moraju da zadovolje kriterije Udruženja za angažman u okviru ovog volonterskog programa. Nakon toga volonteri prolaze obuku od 40 sati. Obuke se sastoji od 15 sati edukacije iz Osnova savjetodavnog rada na liniji za djecu, 20 sati Asertivnog treninga i 5 sati intenzivnih vežbi simuliranih poziva. Nakon obuke, volonteru se dodeljuje mentor sa kojim se on priprema za pozive na liniji.

Šta mi nudimo volonteru: edukaciju o oblicima nasilja nad djecom, zanemarivanju i eksploataciji djece, karakteristikama ovih pojava, tehnikama rada na Plavom telefonu, tehnikama telefonskog savjetovanja, pomoć i podršku u rješavanju nastalih problema u toku volontiranja, trening Asertivne komunikacije, redovne grupne supervizije, mogućnost individulanih supervizija i mogućnost kontinuiranog učenja i usavršavanja.
Nakon minimalno 9 mjeseci volontiranja, a po završetku angažmana, volonteri dobijaju potvrdu o volonitranju sa navedenim edukacijama koje je prošao/la i broju volonterskih sati.

Rok za prijave je produžen do 12.10.2015.

Volonterske prijave mogu se pronaci na http://novageneracija.org/volonteri.php

Svi zainteresovani svoje prijave za volontiranje mogu dostaviti na [email protected] ili [email protected] ili na fax 051 923 270, također prijave se mogu dostaviti i lično na adresu Njegoševa 23 78 000 Banja Luka.

Više informacija o plavom telefonu na http://plavitelefon.ba/.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin