Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015

10 nov

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH, te ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu, Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, mjera „Sufinansiranje troškova penzionog i zdravstvenog osiguranja za registrovane poljoprivredne obrte“ Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Sporazuma o saradnji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog zavoda za zapošljavanje sačinjen je Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015 (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 KM koje obezbjeđuju Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu Zavod) – u iznosu od 1.500.000,00 KM i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu Ministarstvo) – u iznosu od 1.500.000,00 KM.

Realizacija Programa provodit će se zajedno sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu Služba).

1. Cilj Programa
Omogućiti poticaj za osobe sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH radi samozapošljavanja i zapošljavanja u novoregistrovanim i već postojećim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.

2. Ciljna grupa
Ciljna grupa/korisnici sredstava su lica prijavljena na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH, te u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, bez obzira na stepen obrazovanja i dob, a koja će po odobravanju sredstava registrovati i održati registrovanom poljoprivrednu djelatnost u trajanju od najmanje 36 mjeseci i/ili koje će se zaposliti u novoregistriranim ili već postojećim poljoprivrednim obrtima.

U Programu ne mogu učestvovati nezaposlene osobe koje su već koristila kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda i/ili službi radi pokretanja djelatnosti i osobe kojim je naložen povrat ostvarene novčane podrške iz Programa Ministarstva.

U Programu ne mogu učestvovati nezaposlene osobe koje su odjavile poljoprivrednu djelatnost od 02.07.2015.godine.

U Programu ne mogu učestvovati poslodavci (već postojeći poljoprivredni obrti radi zapošljavanja nezapsoelnih osoba) koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili službi a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva.

3. Poticajna mjera

Zavod će iz zajedničkih sredstava osobama, kojima se odobre poticajna sredstva, nakon što registruju poljoprivrednu djelatnost i otpočnu sa radom mjesečno isplaćivati/refundirati poticajna sredstva:

  • u visini od 100% iznosa obaveznih doprinosa za prvih 12 mjeseci (I godina),
  • u visini od 50% iznosa obaveznih doprinosa u periodu od 13 do 24 mjeseca (II godina),
  • u visini od 50% iznosa obaveznih doprinosa u periodu od 25 do 36 mjeseci (III godina),
  • u visini od 75% iznosa obaveznih doprinosa u II i III godini u slučajevima gdje su aplikanti žene ili mlade osobe dobi do 35 godina.

U slučaju zapošljavanja nezaposlene osobe u novoregistriranim obrtima (najviše jedno lice po obrtu) mjesečno će se isplaćivati / refundirati i iznos obaveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenih u trajanju od šest (6) mjeseci.

U slučaju zapošljavanja nezaposlene osobe u već postojećim poljoprivrednim obrtima (najviše jedno lice po obrtu) mjesečno će se isplaćivati / refundirati i iznos obaveznih doprinosa na i iz plaće zaposlenih u trajanju od dvanaest (12) mjeseci.

Pored toga fizičkim licima tj. novoregistriranim poljoprivrednim obrtima iz sredstava Zavoda sufinansirat će se i neophodni troškovi pokretanja djelatnosti (troškovi registracije, ljekarskog uvjerenja, taksa, opreme/sredstava za rad i sl.) u iznosu od 200 KM, a isplatit će se po izvršenom pravdanju utrošenih sredstava uz isplatu prvog dijela mjesečne refundacije.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

(Visited 333 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin