Produžen rok: Konkurs za mobilnost za zimski semestar na Politehničkom Institutu u Vianna do Castelo, Portugal

21 jun
Rok prijave 23.06.2017

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost za zimski semestar akademske 2017/2018. godine na Politehničkom Institutu u Vianna do Castelo (Portugal).


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom Institutu Vianna do Castelo dostupne su sljedeće studijske oblasti: business and administration, education, agriculture, ICTs Information and Communication technologies.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa (bachelor) te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR(za troškove života),
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da ispunite online aplikaciju. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na [email protected]. Molimo vas da online prijava i slanje dokumenata na email bude u istom danu. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana)
 2. Ugovor o učenju (koristi se ovaj formular IPVC-a sa popunjenim podacima za receiving institution, potpisano od studenta i prodekana)
 3. Skenirana stranica pasoša
 4. Slika (formata za pasoš)

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) – potpisano od kandidata i dekana
 3. Skenirana stranica pasoša
 4. Slika (formata za pasoš)

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 22.05.2017. godine, a rok za prijavu je do 13.06.2017. godine. (produženo do 23.06.2017.)


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (6 mjeseci) za studente i 5+2 dana za staff,
 • dostupne su 4 BA stipendije i 4 stipendije za akademsko osoblje
 • prijavljujete se za zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • ugovor o učenju mora imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

(Visited 145 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments